Hyppää sisältöön
Media

Kansallisen ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelu alkaa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.9.2011 10.00
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta Suomen ensimmäiseksi kansalliseksi ihmisoikeustoimintaohjelmaksi. Ohjelman tulee kattaa hallituksen painopisteet perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi tällä hallituskaudella, kartoittaa eri ihmisoikeustoimijoiden roolia sekä sisältää konkreettisia toimenpiteitä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi eri hallinnonaloilla.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että vuoden 2011 aikana laaditaan Suomen ensimmäinen kansallinen ihmisoikeustoimintaohjelma. Lisäksi todetaan, että hallitus antaa eduskunnan edellyttämän laajemman ihmisoikeuspoliittisen selonteon, jossa seurataan asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

- Pyrkimyksenä on vahvistaa Suomen ihmisoikeuspolitiikkaa kehittämällä sitä entistä toiminnallisempaan suuntaan. Yhdenvertaisuus eri perusteisiin nähden on nyt erityisen ajankohtaista, painottaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

- Kansallinen toimintamme luo pohjan myös kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikkamme uskottavuudelle, ministeri huomauttaa. - Haluan, että Suomi yhä enemmän nähdään maana, joka toimii ihmisoikeuspolitiikassa myönteisenä esimerkkinä.

Toimintaohjelma laaditaan vuosiksi 2012-2013. Hankkeiden seuranta järjestetään siten, että niiden toteuttamisesta voidaan raportoida eduskunnalle annettavan laajemman selonteon yhteydessä. Ohjelman tulee sisältää ehdotus sen toteutumisen seurannasta ja arvioinnista.

Työryhmän tulee työnsä aikana käydä vuoropuhelua laajasti eri ihmisoikeusjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Työryhmän työn tueksi asetetaan kansalaisjärjestöistä ja muista ihmisoikeustoimijoista koostuva paneeli.

Valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii oikeusministeriön demokratia- ja kieliasioiden yksikön johtaja Johanna Suurpää. Työryhmän ehdotuksen on määrä valmistua tammikuun 2012 loppuun mennessä.

Eduskunta on edellyttänyt valtioneuvoston vuonna 2009 hyväksymästä ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta antamassaan kirjelmässä vaalikauden alussa laadittavaa kansallista toimintaohjelmaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa. Lisäksi eduskunta on edellyttänyt valtioneuvoston antavan vaalikauden lopulla eduskunnan käsiteltäväksi valtioneuvoston selonteon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta, joka painottuu Suomen kansainvälisen toiminnan tavoitteisiin, mutta sisältää myös arvion edistyksestä kansallisen toimintaohjelman toteuttamisessa.

Lisätietoja:
johtaja Johanna Suurpää, puh. 09 1606 7800 ja neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, puh. 09 1606 7953, sähköposti: [email protected]

Työryhmän asettamiskirje löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi


Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun