Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av den nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2011 10.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till Finlands första nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter. Handlingsplanen ska ta upp regeringens tyngdpunkter när det gäller främjande av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, kartlägga rollen av olika aktörer inom människorättsområdet och innehålla konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna inom olika förvaltningsområden.

I regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering konstateras att Finlands första nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter kommer att utarbetas under år 2011. Därtill konstateras att i enlighet med vad riksdagen har förutsatt utarbetar regeringen en mer omfattande redogörelse om de politiska frågor som gäller de mänskliga rättigheterna. I den kommer man att följa upp hur de uppställda målen nås.

- Syftet är att stärka Finlands människorättspolitik genom att utveckla den i en allt mer operativ riktning. Likabehandling enligt olika grunder är särskilt aktuellt just nu, understryker justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Vår nationella verksamhet utgör grunden även för trovärdigheten av vår internationella människorättspolitik, påpekar ministern. - Jag vill att Finland allt mer ses somett land vars människorättspolitik kan fungera som ett positivt exempel.

Handlingsplanen gäller åren 2012-2013. Uppföljningen ordnas så att det i samband med den en mer omfattande redogörelsen till riksdagen kan rapporteras om genomförandet av målen. I handlingsplanen ska ingå ett förslag till hur genomförandet ska följas upp och utvärderas.

I sitt arbete ska arbetsgruppen föra en omfattande dialog med olika människorättsorganisationer och andra intressentgrupper. För att stöda arbetet kommer det att tillsättas en panel som består av medborgarorganisationer och människorättsaktörer.

Ordförande för beredningsgruppen är direktören för demokrati- och språkenheten vid justitieministeriet Johanna Suurpää. Arbetsgruppens förslag ska vara klart före utgången av januari 2002.

Riksdagen har i sin skrivelse angående statsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna 2009 förutsatt att det i början av nästa valperiod utarbetas en nationell handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland. Därtill har riksdagen förutsatt att statsrådet i slutet av nästa valperiod lägger för riksdagen fram en redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna som fokuserar på målen i de internationella aktiviteterna, men också innehåller en utvärdering av hur det nationella handlingsprogrammet har genomförts.

Ytterligare upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, tfn 09 1606 7800, och konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953, e-post: [email protected]

Arbetsgruppens tillsättningsbrev bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi


Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen