Hyppää sisältöön
Media

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti julkaistu

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2019 14.57
Uutinen

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti on nyt julkaistu. Loppuraportissa kerrotaan, miten vastuuministeriöt ovat toteuttaneet Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman toimenpiteitä. Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma konkretisoi niitä Kansalliskielistrategian pitkän aikavälin toimenpiteitä, jotka eivät toteutuneet hallituskaudella 2011-2015.

Toi­mintasuunnitelmassa listataan toimenpiteitä jokaisesta osa-alueesta ja nimetään vastuuministeriö niiden toteuttajaksi. Toimenpiteiden tavoitteena on muun muassa parantaa viran­omaisten tietoisuutta kielellisistä oikeuksista ja niistä syntyvistä velvoitteista, parantaa kielel­listen oikeuksien huomioimista lainvalmistelussa, edistää ruotsinkielisten palveluiden saata­vuutta sekä kielellisten oikeuksien huomioimista palveluiden järjestämisessä.

Toimintasuunnitelman loppuraportissa vas­tuuministeriöt ovat kuvanneet lyhyesti, miten tavoitteita ja toimenpiteitä on toteutettu ja antaneet näistä arvionsa liikennevaloilla. Toimenpiteistä suurin osa on toteutettu onnis­tuneesti, ainoastaan muutaman toimenpiteen kohdalla toteutus on ministeriöiden arvion mukaan jäänyt kohtalaiseksi.

Jatkotoimena oikeusministeriön on tarkoitus esittää valtioneuvoston yhteisen kieliverkoston asettamista seuraavalle hallituskau­delle. Sen pääpaino on kansalliskielissä ja tarpeen mukaan käsitellään myös muita kieliasioita.

Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelman loppuraportti

Lisätietoja: erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 0295 150136, [email protected]   

Sivun alkuun