Hoppa till innehåll
Media

Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin är publicerad

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2019 14.57
Nyhet

Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin är nu publicerad. Slutrapporten innehåller en genomgång av hur de ansvariga ministerierna har genomfört åtgärderna i handlingsplanen för nationalspråksstrategin. Handlingsplanen för nationalspråksstrategin konkretiserar de långsiktiga åtgärderna i Nationalspråksstrategin som inte genomfördes under regeringsperioden 2011–2015.

I handlingsplanen uppräknas flera åtgärder från varje delområde och ett ansvarigt ministerium utses för varje åtgärd. Syftet med åtgär­derna är bland annat att öka myndigheternas medvetenhet om de språkliga rättigheterna och de därav följande skyldigheterna samt förbättra beaktande av de språkliga rättighe­terna i lagberedningen och att främja tillgången till tjänster på svenska och beaktandet av språkliga rättigheter vid organiseringen av tjänster.

I denna slutrapport har de an­svariga ministerierna i korthet beskrivit hur åtgärderna och de relaterade målen har ut­fallit och bedömt dessa med hjälp av trafikljus. Största delen av åtgärderna har utfallit väl, och endast i fråga om några åtgärder anser ministerierna att utfallet varit måttligt.

Som en fortsatt åtgärd har justitieministeriet som avsikt att föreslå att det för nästa reger­ingsperiod inrättas ett gemensamt språknätverk för statsrådet där tyngdpunkten ligger på nationalspråken, men där även andra språkfrågor behandlas vid behov.

Slutrapport om handlingsplanen för nationalspråksstrategin 2015-2019

Ytterligare information: specialsakkunnig Vava Lunabba, tfn 0295 150136, [email protected]   

Tillbaka till toppen