Hyppää sisältöön
Media

Kielellisten oikeuksien seurantaan uudet indikaattorit

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 10.10.2018 12.39
Uutinen

Kielellisten oikeuksien seurantaan on oikeusministeriössä kehitetty omat indikaattorit. Indikaattoreilla mitataan ja selitetään kielellisten oikeuksien ja elinvoimaisen kaksikielisyyden toteutumista sekä pyritään tuomaan esiin kehityssuunnat.

Indikaattoreita käytetään myös kielellisten oikeuksien ja kansallisen kielipolitiikan seurannassa ja työkaluna kielipolitiikkaan liittyvässä päätöksenteossa. Indikaattoreita sovelletaan suomen- ja ruotsinkielisiin, saamenkielisiin ja viittomakielisiin sekä mahdollisuuksien mukaan myös muihin kieliryhmiin.

Esitetyt indikaattorit koostuvat kolmesta osasta. Rakenneindikaattoreilla kuvataan kielellisten oikeuksien toteutumista tukevia osa-alueita, prosessi-indikaattoreilla tarkastellaan valtion ohjauskeinojen vaikuttavuutta kielellisten oikeuksien toteutumisessa ja lopputulosindikaattoreilla mitataan kokemuksia siitä, miten oikeudet toteutuvat käytännössä yksilön ja yhteisön näkökulmasta. 

Esitys pohjautuu Valtioneuvoston hyväksymään Kansalliskielistrategiaan, ja indikaattorien rakentamisessa on hyödynnetty YK:n kehittämää ihmisoikeusindikaattorimallia.

Kehitystyön ensimmäinen vaihe on nyt saatu päätökseen, ja indikaattorityötä jatketaan muun muassa kartoittamalla mittareiden tietolähteitä tarkemmin. Erityisesti ministeriöiden ja muiden viranomaisten toivotaan ottavan indikaattorit käyttöön laajasti.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Vava Lunabba, puh. 0295 150 136
Erityisasiantuntija Panu Artemjeff, puh. 0295 150 211

Sähköposti: [email protected]

Kielellisten oikeuksien seurantaindikaattorit –julkaisu

Lue lisää kielellisten oikeuksien seurannasta ja edistämisestä 

Sivun alkuun