Kielellisten oikeuksien edistäminen

Oikeusministeriö edistää kielellisiä oikeuksia

Kieli-ilmapiiri

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan on laadittu uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Oikeusministeriö toteutti marras-joulukuussa 2020 kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävän kampanjan Oma kieli-Eget språk.

Lisätietoja kieli-ilmapiirihankkeesta

Kielellisten oikeuksien seuranta

Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä. Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista.

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta

Valtioneuvosto antaa joka neljäs vuosi eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta viranomaisissa. Kertomus on tarkoitettu ensisijassa päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös kansalaisille. Kertomus valmistellaan oikeusministeriössä. Kertomuksessa käsitellään kielilainsäädännön soveltamista ja kielellisten oikeuksien toteutumista. Kertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viittomakieltä. Seuraava kertomus annetaan eduskunnalle syksyllä 2021.

Hallituksen aikaisemmat kielikertomukset