Kielellisten oikeuksien edistäminen

Oikeusministeriö edistää kielellisiä oikeuksia

Kieli-ilmapiiri

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan laaditaan uudistettu kansalliskielistrategia, joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli-ilmapiiriä. Oikeusministeriö toteuttaa marras-joulukuussa 2020 kieli-ilmapiirin parantamiseen tähtäävän kampanjan. 

Lisätietoja kieli-ilmapiirihankkeesta

Kielellisten oikeuksien seuranta

Oikeusministeriön tehtävänä on huolehtia kielellisten oikeuksien toteutumisen edistämisestä. Oikeusministeriö seuraa kielilain täytäntöönpanoa ja soveltamista.

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta

Valtioneuvosto antaa joka neljäs vuosi eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta viranomaisissa. Kertomus on tarkoitettu ensisijassa päätöksentekijöille ja viranomaisille, mutta se sisältää hyödyllistä tietoa myös kansalaisille. Oikeusministeriössä valmistellaan hallituksen kertomus, jossa käsitellään muun muassa kielellisiä oikeuksia koskevia edistysaskeleita ja epäkohtia.

Kielikertomus 2017

Kielikertomuksen yleisesittely (ppt-esitys) 

Koonti lausunnoista; kielellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa.

Perustuslakivaliokunnan mietintö Hallituksen kielikertomuksesta 2017

Hallituksen aikaisemmat kielikertomukset

Kertomus 2013

Kertomus 2009

Kertomus 2006