Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Mahdollisuuksia tuomita rikoksesta peräisin oleva omaisuus valtiolle menetetyksi aiotaan laajentaa

Oikeusministeriö
11.2.2016 13.29
Tiedote

Hallitus esittää, että rikoksesta tai rikollisesta toiminnasta peräisin oleva hyöty tuomittaisiin valtiolle menetetyksi entistä kattavammin. Tänään eduskunnalle annetun rikoslain menettämisseuraamuksia koskeviin säännöksiin liittyvän esityksen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin estää rikoksista hyötyminen ja hyödyn käyttäminen uusien rikosten rahoittamiseen.

Menettämisseuraamuksilla tarkoitetaan omaisuuden, esimerkiksi rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn, korvauksetonta menettämistä valtiolle rikoksen johdosta.

Uudistuksella pantaisiin täytäntöön EU:n direktiivi rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta. Esityksen mukaan Suomen lainsäädäntö täyttää pääosin direktiivin vaatimukset, mutta etenkin kolmanteen osapuoleen kohdistuvan menettämisseuraamuksen osalta on tehtävä lainmuutoksia.

Lakiin lisättäisiin mahdollisuus tuomita menetetyksi hyöty siltä, jolle se on menettämisseuraamuksen tai korvausvelvollisuuden välttämiseksi siirtynyt. Edellytyksenä olisi, että tämä on omaisuuden vastaanottaessaan tiennyt omaisuuden olevan tai vastaavan rikoksella saatua hyötyä tai että tällä on ollut perusteltu syy sitä epäillä. Hyöty voitaisiin tuomita menetetyksi myös, jos omaisuus on saatu lahjana tai muuten vastikkeetta.

Laajennettu hyödyn menettäminen kattavammaksi

Esityksen mukaan rikollisesta toiminnasta peräisin oleva omaisuus voitaisiin tuomita menetetyksi laajennettuna hyötynä nykyistä kattavammin.

Laajennettua hyödyn menettämistä sovellettaisiin rikollisesta toiminnasta peräisin olevaan omaisuuteen, kun rikoksentekijän todetaan syyllistyneen laissa määriteltyihin rikoksiin, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne voivat tuottaa taloudellista hyötyä. Menettämisseuraamukseen tuomittaisiin rikoksen tekijä tai siihen osallinen taikka se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty.

Esityksen mukaan yleisenä edellytyksenä olisi edelleen, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus vähintään neljä vuotta vankeutta. Lisäksi lakiin lisättäisiin sellaisia menettämisseuraamuksen tuomitsemisen mahdollistavia rikoksia, joista säädetty ankarin rangaistus on vähemmän kuin neljä vuotta.

Tällaisen niin kutsutun liipaisinrikoksen tulisi olla luonteeltaan sellainen, että se voi tuottaa taloudellista hyötyä, kun voimassa olevassa laissa edellytetään huomattavaa hyötyä. Lisäksi luovuttaisiin rajauksesta, jonka mukaan omaisuutta ei tuomita menetetyksi, jos se on peräisin vähäisenä pidettävästä rikollisesta toiminnasta.

Lakiin kirjattaisiin auki säännös väittämis- ja todistustaakasta eli siitä, että menettämisvaatimuksen esittäjänä syyttäjän on vedottava niihin seikkoihin, johon hänen vaatimuksensa perustuu, ja näytettävä ne toteen. Jos kuitenkin vaatimus koskee laajennetun hyödyn menettämistä, olisi vastaajan saatettava todennäköiseksi, ettei menetetyksi vaadittava omaisuus ole peräisin rikollisesta toiminnasta.

Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön viimeistään 4.10.2016.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, puh. 02951 50500


Sivun alkuun