Hyppää sisältöön
Media

Mahdollisuus edustajakanteiden nostamiseen alkaa – Kuluttajajärjestöt voivat hakea oikeutta toimia kuluttajien edustajina

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2023 12.30
Tiedote

Kuluttajansuojaa vahvistavien edustajakanteiden nostaminen tulee mahdolliseksi kesäkuun 25. päivä. Samalla käynnistyy haku oikeutetuksi yksiköksi. Vain oikeutetuksi yksiköksi nimetyt järjestöt voivat edustaa kuluttajaryhmiä kuluttajansuojariidoissa.

Edustaja- ja ryhmäkanteita voidaan nostaa kuluttajien oikeuksien toteutumiseksi ja kuluttajien yhteisten etujen turvaamiseksi. Edustajakanne parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu. Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta.

Kannetta voivat ajaa kuluttajien puolesta järjestöt ja tietyt viranomaiset. Näin yksittäiset kuluttajat eivät joudu toimimaan asiassa yksin. 

Edustajakanne voidaan nostaa kuluttajakaupan ohella myös esimerkiksi tietosuojaa, rahoituspalveluja, liikennettä tai sähköistä viestintää koskevissa asioissa. 

Oikeutetuksi yksiköksi haku alkaa

Edustajakanteen voi kuluttajien puolesta panna vireille niin kutsuttu oikeutettu yksikkö. Oikeutettu yksikkö voi olla joko kuluttajajärjestö tai viranomainen. 

Jotta järjestö voi edustaa kuluttajaryhmää, on sen ensin haettava oikeusministeriöltä oikeutetuksi yksiköksi nimeämistä. 

Nimeäminen edellyttää järjestöltä, että sen toiminta on vakiintunutta ja julkista. Lisäksi sen tulee omien sääntöjensä mukaan suojata kuluttajien etuja. Sen tulee myös olla voittoa tavoittelematon sekä riippumaton.

Edustajakanne on EU:n yhteinen työkalu kuluttajien oikeuksien tehokkaampaan toteutumiseen. Sen taustalla on EU:n edustajakannedirektiivi, jota aletaan soveltaa kesäkuun 25. päivä.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 0295 150 026, [email protected]
hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö, p. 0295 150 049, [email protected]

Oikeutetuksi yksiköksi haku

Sivun alkuun