Hoppa till innehåll
Media

Snart är det möjligt att väcka grupptalan – Konsumentorganisationer får ansöka om rätt att företräda konsumenter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2023 12.30
Pressmeddelande

Konsumentskyddet stärks från och med den 25 juni då det blir möjligt att väcka grupptalan. Samtidigt blir det möjligt för organisationer att ansöka om att bli utsedda till godkända enheter. Endast en organisation som utsetts till godkänd enhet kan företräda konsumentgrupper i konsumenttvister.

Grupptalan kan väckas för att tillgodose konsumenternas rättigheter och trygga konsumenternas kollektiva intressen. En grupptalan förbättrar konsumenternas möjlighet till gottgörelse om konsumenträttigheterna har kränkts. En grupptalan gör det möjligt att kräva att en näringsidkares förfarande ska förbjudas. Dessutom är det möjligt att kräva gottgörelse för skada som åsamkats konsumenter.

Organisationer och vissa myndigheter har rätt att föra talan för flera konsumenter. På detta sätt behöver enskilda konsumenter inte agera ensamma i ett ärende. 

Grupptalan kan väckas förutom i konsumentfrågor även i ärenden som gäller exempelvis dataskydd, finansiella tjänster, transporter och elektronisk kommunikation. 

Organisationer kan ansöka om att bli utsedda till godkända enheter

Grupptalan för flera konsumenters räkning kan väckas av så kallade godkända enheter. En godkänd enhet kan vara en konsumentorganisation eller en myndighet. 

För att en organisation ska kunna företräda en konsumentgrupp måste den först hos justitieministeriet ansöka om att bli utsedd till godkänd enhet. 

En förutsättning för att en organisation ska kunna utses till godkänd enhet är att dess verksamhet är etablerad och offentlig. Dessutom ska organisationen skydda konsumenternas intressen i enlighet med sina egna regler. Den ska också vara icke-vinstdrivande och oberoende.

Grupptalan är EU:s gemensamma verktyg för ett effektivare tillgodoseende av konsumenternas rättigheter. Grupptalan baserar sig på EU:s direktiv om grupptalan, som börjar tillämpas från och med den 25 juni.

Ytterligare information:
Piritta Koivukoski-Kouhia, specialsakkunnig, tfn 0295 150 026, [email protected]
Anne Hallavainio, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 049, [email protected]

Ansökan om att bli utsedd till godkänd enhet

Tillbaka till toppen