Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Henriksson EU:n oikeusministerikokouksessa Luxemburgissa

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2023 8.17
Tiedote

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson osallistuu tänään 9.6. Luxemburgissa pidettävään EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokoukseen. Oikeusministerikokouksen aiheita ovat muun muassa Euroopan unionin pakotteiden rikkomiseen liittyvien rikosten kriminalisointi sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta.

Neuvoston päätös pakotteiden rikkomista koskevien rikosten lisäämisestä ns. eurorikosten listalle hyväksyttiin viime marraskuussa. Tämän jälkeen komissio on tehnyt direktiiviehdotuksen näiden niin sanottujen pakoterikosten määrittelystä ja niistä tuomittavista seuraamuksista. Kokouksessa hyväksytään neuvoston kanta direktiivistä, minkä jälkeen neuvotteluja jatketaan Euroopan parlamentin kanssa. Ministerit keskustelevat myös yleisemmin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen yhteydessä tehtyjen rikosten vaikutuksista, erityisesti EU-pakotteiden toimeenpanosta sekä niiden rikkomisen tutkimisesta ja syytteeseenpanosta.

- Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen ja antaa täyden tuen Venäjää kohtaan asetetuille, ennennäkemättömän laajoille pakotteille. Pakotteiden vaikuttavuus riippuu siitä, miten tehokkaasti ne pannaan toimeen, ja miten aukottomasti niiden kiertäminen pystytään estämään. On tärkeä varmistaa yhteisellä EU-lainsäädännöllä, että pakotteiden rikkominen tai kiertäminen on kaikissa EU:n jäsenvaltioissa kattavasti rangaistavaa. Yhteiset säännöt edistävät myös viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä näiden rikosten selvittämiseksi, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Oikeusministereiden on tarkoitus hyväksyä neuvoston yleisnäkemys direktiiviehdotuksesta, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumista. Lisäksi neuvosto on hyväksymässä kannan direktiivistä, joka koskee ihmiskaupan torjumista ja ihmiskaupan uhrien suojelemista. 

Neuvoston yleisnäkemystä tavoitellaan myös konfiskaatiodirektiivistä, joka koskee rikolliseen toimintaan liittyvää varojen takaisinhankintaa ja menetetyksi tuomitsemista, sekä niin sanotusta SLAPP-direktiivistä, jolla on tarkoitus luoda suojakeinoja häirintätarkoituksessa nostettuja, perusteettomia siviilikanteita vastaan.

Lisätietoja:
erityisavustaja Anita Westerholm, p. 0295 150 051, [email protected]
neuvotteleva virkamies Marina Venäläinen, p. 0295 150 236, [email protected]

Lisätietoa EU:n oikeusministereiden kokouksesta 
Oikeusministeriössä vireillä olevista EU-hankkeista löytyy tietoa valtioneuvoston hankeikkunasta.

Sivun alkuun