Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson deltar i EU:s justitieministermöte i Luxemburg

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2023 8.17
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i dag den 9 juni i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg. Teman vid justitieministermötet är bland annat kriminalisering av brott som hänför sig till brott mot Europeiska unionens sanktioner samt bekämpning av våld mot kvinnor.

Rådets beslut om att lägga till brott mot sanktionerna på förteckningen över så kallade EU-brott godkändes i november i fjol. Därefter har kommissionen lagt fram ett förslag till direktiv om definitionen av dessa s.k. sanktionsbrott och om de påföljder som ska dömas ut för dem. Vid mötet godkänns rådets ståndpunkt om direktivet, varefter förhandlingarna med Europaparlamentet fortsätter. Ministrarna diskuterar också mer allmänt konsekvenserna av brotten som begåtts i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina, i synnerhet genomförandet av EU:s sanktioner samt undersökning och åtal av sanktionsbrott.

– Finland fördömer skarpt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och ger sitt fulla stöd till sanktionerna mot Ryssland som är av aldrig tidigare skådad omfattning. Sanktionernas effekter beror på hur effektivt de genomförs och om man kan förhindra att de kringgås på ett heltäckande sätt. Det är viktigt att genom gemensam EU-lagstiftning säkerställa att brott mot eller kringgående av sanktioner är straffbart på ett genomgripande sätt i alla EU:s medlemsstater. De gemensamma reglerna främjar också myndigheternas gränsöverskridande samarbete för att utreda dessa brott, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieministrarna har för avsikt att godkänna rådets allmänna riktlinje om direktivförslaget om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Rådet håller också på att anta en ståndpunkt om direktivet om bekämpande av människohandel och skydd av offer för människohandel. 

Rådets allmänna riktlinje eftersträvas också i fråga om konfiskationsdirektivet, som gäller återvinning och förverkande av tillgångar i samband med brottslig verksamhet, samt i fråga om det så kallade SLAPP-direktivet, som syftar till att skapa skyddsmekanismer mot ogrundade civilrättsliga mål som väcks i syfte att trakassera.

Ytterligare information:
Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 051, [email protected]
Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 236, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar
Information om aktuella EU-projekt vid justitieministeriet finns i statsrådets tjänst för projektinformation

Tillbaka till toppen