Hyppää sisältöön
Media

Korkeampi pysäköintivirhemaksu sekä rengaslukon käyttö mahdollisiksi vuoden 2012 alusta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2011 10.25
Tiedote -

Pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Tavoitteena on ennaltaehkäistä pysäköintivirheitä ja antaa tehokkaat keinot puuttua niihin. Uudistukset, jotka koskevat julkista pysäköinninvalvontaa, on tarkoitus vahvistaa tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2012. Eduskunta hylkäsi yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lakiehdotuksen.

Pysäköintivirheestä voidaan jatkossa määrätä 20-80 euron suuruinen pysäköintivirhemaksu, kun nykyisin maksu on 10-50 euroa. Samasta pitkään jatkuvasta pysäköintivirheestä voidaan lain tultua voimaan määrätä enintään kolme pysäköintivirhemaksua.

Uutta on myös se, että ajoneuvoon voidaan kiinnittää sen liikuttamisen estävä rengaslukko, jos pysäköintivirhe on jatkunut kaksi vuorokautta. Rengaslukon käyttö on mahdollista myös silloin, jos samalla ajoneuvolla on tehty viisi pysäköintivirhettä eikä niistä määrättyjä pysäköintivirhemaksuja ole maksettu. Samoilla edellytyksillä ajoneuvo voidaan myös siirtää.

Pysäköinninvalvonnasta huolehtivat poliisi sekä kunnallinen pysäköinninvalvoja ja pysäköinnintarkastaja, joka on nykyisen valvonta-apulaisen uusi nimike.

Pysäköintivirhemaksun nykyinen kahden viikon maksuaika pidennetään kuukaudeksi. Maksuviivästyksestä ei enää seuraa maksun korotus puolitoistakertaiseksi, vaan kiinteä 12 euron korotus.

Pysäköintivirhemaksua ja rengaslukkoa koskevasta päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle, jonka päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta. Sen jälkeen muutosta voi hakea vielä korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Hallinto-oikeuden ratkaisua nykyisin koskevasta muutoksenhakukiellosta siis luovutaan.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, puh. 09 1606 7708
sähköposti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun