Hoppa till innehåll
Media

Möjlighet till högre felparkeringsavgift och klampning av fordon från och med ingången av 2012

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2011 10.25
Pressmeddelande -

Lagstiftningen om parkeringsövervakning reformeras. Reformen syftar till att förebygga felparkeringar och ge effektivare medel att ingripa mot dem. Avsikten är att lagändringarna gällande offentlig parkeringsövervakning stadfästs så att de träder i kraft den 1 januari 2012. Riksdagen förkastade lagförslaget gällande privat parkeringsövervakning.

För en felparkering kan det i fortsättningen tas ut en felparkeringsavgift på 20-80 euro, medan avgiften för närvarande är 10-50 euro. För samma fortsatta felparkering får det efter lagens ikraftträdande påföras högst tre felparkeringsavgifter.

En nyhet är också att man får klampa fordon, vilket förhindrar att det förflyttas, om felparkeringen har varat i två dygn. Fordon kan klampas också om det med samma fordon har begåtts fem olika felparkeringar för vilka påförda felparkeringsavgifter är obetalda. Under samma förutsättningar kan fordonet också flyttas.

Polisen samt den kommunala parkeringsövervakaren och parkeringskontrollanten, som är den nya benämningen för det nuvarande övervakningsbiträdet, ska sörja för parkeringsövervakningen.

Betalningstiden för felparkeringsavgiften förlängs från två veckor till en månad. Vid ett betalningsdröjsmål är påföljden inte längre att avgiftens belopp höjs med hälften, utan höjningen är i fortsättningen 12 euro.

Det är möjligt att göra en begäran om omprövning av ett beslut om felparkeringsavgift och klampning hos parkeringsövervakaren, vars beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Efter det kan beslutet överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd. Detta innebär att det nuvarande förbudet mot att söka ändring till förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen avskaffas.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 09 1606 7708
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen