Hyppää sisältöön
Media

Nimilain uudistuksesta runsaasti kannanottoja yleisöltä

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2016 10.10
Tiedote
Oikeusministeriössä valmisteilla olevasta nimilain uudistamisesta saatiin runsaasti kannanottoja otakantaa.fi -palvelun avoimessa kyselyssä. Kesä-heinäkuussa toteutetulla kyselyllä selvitettiin yleisön näkemyksiä siitä, miten etu- ja sukunimeä koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää. Vastauksia kyselyyn tuli 3 123 ja erillisiä kommentteja annettiin 4 372.

Kyselyn aihepiirejä olivat. etunimen hyväksyttävyys ja sukupuolisidonnaisuus, kaksiosaisten sukunimien sallittavuus sekä sukunimisuojan kattavuus. Kysymykset perustuivat keväällä julkaistuun lain muutostarpeita käsittelevään arviomuistioon ja siitä saatuun lausuntopalautteeseen. Kyselyssä saatuja vastauksia hyödynnetään tausta-aineistona nimilain uudistamista koskevassa työryhmätyössä.

Vastaajat katsoivat, että nimilaki kaipaa muutoksia, ja moni muutosehdotus sai osakseen laajaa kannatusta. Kommenteissa esitettiin kuitenkin hyvin erisuuntaisia näkemyksiä siitä, miten säännöksiä tulisi kehittää.

Erityisesti kannatettiin ehdotuksia sallia kaksiosaiset sukunimet aviopuolisoille (86 % vastaajista) ja lapsille (73 % vastaajista). Etunimien hyväksyttävyyden arviointia pidettiin edelleen tarpeellisena (85 % vastaajista). Sen sijaan kysymykset etunimien sukupuolisidonnaisuudesta sekä sukunimisuojan kattavuudesta jakoivat vastaajien mielipiteitä. Iältään nuoremmat vastaajat suhtautuivat selkeästi sallivammin etu- ja sukunimen sääntelyyn kuin iältään vanhemmat vastaajat.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, puh. 02951 50314, ylitarkastaja Joanna Grandell, puh. 02951 50220, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun