Hyppää sisältöön
Media

Oikeus tutustua EU:n asiakirjoihin laajenee kaikkiin unionin toimielimiin ja laitoksiin

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 14.4.2011 11.00
Tiedote -

Valtioneuvosto on lähettänyt eduskunnalle kirjelmän ehdotuksesta EU:n avoimuusasetuksen muuttamiseksi. Asetus aiotaan muuttaa vastaamaan Lissabonin sopimuksen vaatimuksia. Valtioneuvosto pitää EU:n toiminnan avoimuusmyönteisen kehityksen turvaamista keskeisen tärkeänä.

Lissabonin sopimuksen mukaan oikeus tutustua asiakirjoihin laajenee koskemaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lisäksi kaikkia muitakin unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia. Asetusta sovelletaan myös EU:n ulkosuhdehallintoon. EU-tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankkiin ja Euroopan investointipankkiin avoimuusasetusta sovelletaan kuitenkin vain niiden hoitaessa hallinnollisia tehtäviä.

Vaikka avoimuusasetusta sovelletaan sen määräysten perusteella vain Euroopan parlamenttiin, neuvostoon ja komissioon, sitä sovelletaan käytännössä jo nykyisin EU:n virastoihin. Myös useilla toimielimillä on asiakirjajulkisuutta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat sisällöltään avoimuusasetuksen määräyksiä.

Suomen avoimuuslinja saa kiitosta

Eurooppalainen kansalaisjärjestö Access Info Europe kiittää Suomen hallinnon avoimuutta EU-lainsäädäntöasioissa, vaikka näkee yleisellä tasolla ongelmia siinä, miten kansalaiset saavat tietoja jäsenvaltioiden EU-toiminnasta. Järjestö on selvittänyt sitä, miten jäsenvaltiot antavat tietoja omista kannoistaan EU:n lainsäädäntöasioissa. Kysely lähetettiin kaikkiin jäsenvaltioihin, joista vain 11 antoi tietoja. Järjestön julkaiseman raportin mukaan Suomi vastasi pyyntöön nopeimmin ja antoi laajimmin tietoja.

Järjestön raportti "The Secret State of EU Transparency Reforms"

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Päivi Leino-Sandberg, puh. 09 160 67774
s-posti: [email protected]

Tuija Brax
Sivun alkuun