Hyppää sisältöön
Media

Oikeusaputoimistojen hallintoa aiotaan keskittää

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2016 13.46
Tiedote

Valtion oikeusaputoimistojen hallintoa halutaan keventää ja palvelua parantaa. Nykyiset kuusi oikeusapupiiriä muodostettaisiin virastoiksi, joiden hallinto hoidettaisiin keskitetysti. Hallituksen tänään antamalla esityksellä toteutettaisiin valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus.

Jatkossa piirit olisivat nimeltään oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä. Edunvalvontapalveluja varten perustettaisiin omat toimistot siten, että kussakin toimipaikassa toimisi rinnakkain oikeusaputoimisto ja edunvalvontatoimisto. Oikeusavun asiakkaita palveltaisiin oikeusaputoimistoissa ja edunvalvonta-asiakkaita edunvalvontatoimistoissa.

Nykyiset toimipaikat säilyisivät. Valtion oikeusaputoimistoja on tällä hetkellä 27 ja niillä on toimipaikkoja yhteensä 165. Henkilökuntaa on paikalla päivittäin vajaassa puolessa toimipaikoista. Muissa toimipaikoissa käydään tarpeen mukaan.

Uuden organisaation myötä jääviystarkistusten teko helpottuisi, kun asiakkuus oikeusavussa ei enää aiheuttaisi esteellisyyttä edunvalvonnassa ja toisinpäin.

Esitys parantaisi kansalaisille tarjottavien palveluiden laatua. Hallintotehtäviä keskittämällä vapautuisi voimavaroja asianajo- ja edunvalvontatyöhön. Palvelut voitaisiin piiritasolla järjestää nykyistä joustavammin ja nopeammin. Samalla oikeusaputoimistojen väliset erot jonotusajoissa tasaantuisivat.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi mahdollisuus oikeusapupalveluiden ostamiseen, jos se palveluiden alueellisen saatavuuden tai muun syyn vuoksi on tarpeen. Oikeusavun tuottaminen ostopalvelusopimuksella tulisi lähinnä kyseeseen kansainvälistä suojelua hakevien oikeusapupalveluiden tuottamiseksi.

Uudistuksella ei olisi vaikutusta toimitila- tai muihin toimintamenoihin.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Merja Muilu, puh. 02951 50200
hallitussihteeri Kirta Heine, puh. 02951 50214
sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun