Hoppa till innehåll
Media

Rättshjälpsbyråernas förvaltning ska centraliseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2016 13.46
Pressmeddelande

De statliga rättshjälpsbyråernas förvaltning ska lättas upp och deras tjänster förbättras. Det föreslås att de nuvarande sex rättshjälpsdistrikten blir ämbetsverk med centraliserad förvaltning. Syftet med regeringens proposition som överlämnades i dag är att genomföra reformen av de statliga rättshjälpsbyråernas organisationsstruktur.

Distrikten ska i fortsättningen heta rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt. För intressebevakningstjänster ska inrättas skilda byråer så att det i varje verksamhetsställe finns en rättshjälpsbyrå och intressebevakningsbyrå. Rättshjälpsbyråerna ska tillhandahålla rättshjälpstjänster, och intressebevakningsbyråerna ska betjäna intressebevakningskunder.

Alla nuvarande verksamhetsställen fortsätter sin verksamhet. För närvarande finns det 27 statliga rättshjälpsbyråer med totalt 165 verksamhetsställen. Knappt hälften av verksamhetsställena har personal på plats dagligen. Resten av verksamhetsställena har personal på plats efter behov.

I den nya organisationen blir det enklare att kontrollera jävigheten, eftersom det faktum att en person har fått rättshjälp inte längre leder till jäv inom intressebevakningen och vice versa.

Propositionen syftar till att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls medborgarna. De resurser som frigörs genom att centralisera förvaltningen kan användas för advokat- och intressebevakningsarbetet. Distrikten kan ordna sina tjänster på ett smidigare och snabbare sätt. Samtidigt kan skillnaderna i de olika rättshjälpsbyråernas kötider jämnas ut.

I propositionen föreslås dessutom att det ska vara möjligt att köpa rättshjälpstjänster, om detta behövs med hänsyn till den regionala tillgången på tjänster eller av någon annan anledning. Avtal om köpta tjänster ska komma i fråga främst när det gäller rättshjälpstjänster till personer som söker internationellt skydd.

Reformen bedöms inte ha några konsekvenser för lokalutgifter eller andra omkostnader.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Merja Muilu, tfn 02951 50200
regeringssekreterare Kirta Heine, tfn 02951 50214
e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen