Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: Kansalaisten yhdenvertaisuutta parannetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2011 8.00
Tiedote -

- Yhdenvertaisuuden parantaminen on hallituksen keskeinen kansalaisten oikeusturvaa edistävä hanke. Syrjintä etnisen alkuperän perusteella on kielletty. Sen sijaan syrjintä muilla perusteilla, kuten vammaisuuden tai iän perusteella, on kielletty lähinnä vain työelämässä. Hallitus on sitoutunut antamaan ehdotuksen uudeksi lainsäädännöksi, joka turvaa tehokkaasti yhdenvertaisuuden syrjintäperusteesta riippumatta, sanoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perjantaina 42. Lakimiespäivillä Helsingissä.

Oikeusministeri Henriksson nosti esiin hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelman, jolla hallitus haluaa kannustaa reiluun yrittäjyyteen. - Rehellisiä yrittäjiä pitää palkita. Vastaavasti epäreilu ja rikollinen yritystoiminta pitää kitkeä. Mitä suurempi riski kiinnijäämisestä, sen parempi rikoksia ehkäisevä vaikutus.

Henriksson totesi, että osa erityisesti talousrikosoikeudenkäynneistä kestää liian pitkään.
- Käsittelyä pyritään tehostamaan tuomioistuinten ja syyttäjien asianhallintajärjestelmien uudistuksella ja tietenkin panostamalla talousrikollisuuteen erikoistuviin syyttäjiin ja tuomareihin.

- Oikeusturvaa tulisi saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Painopisteen on oltava ensi asteen tuomioistuimissa, ja sen takia on tärkeää, että meillä on hyvin toimiva ja korkealaatuinen alioikeusverkosto. Muutoksenhaun tulisi olla poikkeus eikä pääsääntö. Oikeusturvan painopisteen siirtäminen käräjäoikeuksiin ei kuitenkaan tarkoita sitä, että rajoitetaan perustuslain takaamaa oikeutta muutoksenhakuun, sanoi Henriksson.

Henriksson huomautti, että myöskään jatkokäsittelylupajärjestelmä hovioikeuksissa ei sisällä rajoituksia muutoksenhakuoikeuteen. - Kaikista käräjäoikeuden tuomioista voidaan edelleen valittaa ja kaikki valitukset myös tutkitaan hovioikeudessa joko täystutkinnassa tai jatkokäsittelylupamenettelyssä. Jatkokäsittelylupa merkitsee vain sitä, että käräjäoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen laajamittainen käsittely tietyissä, selkeästi määritellyissä asioissa edellyttää hovioikeuden myöntämää lupaa. Oikeusturvan varmistamiseksi täystutkinnan lupakynnys on lisäksi säädetty varsin alhaiseksi ja lupaperusteet selkeiksi ja hovioikeutta velvoittaviksi, Henriksson tarkensi.

Yksityisoikeuden alan merkittävistä valmisteluhankkeista Henriksson mainitsi adoptiolainsäädännön kokonaisuudistuksen ja osuuskuntalainsäädännön uudistukset, joita koskevat esitykset voidaan antaa eduskunnalle syysistuntokaudella.

Oikeusavun laadun arviointihankkeessa Henriksson painotti yhteistyötä.
- Arviointijärjestelmän kokeilussa saatujen tulosten perusteella julkisen oikeusavun laatu - niin julkisten oikeusavustajien kuin asianajajienkin tarjoamana - on erittäin hyvää. Oikeusavun laatua tulee arvioida kaikkien sitä tarjoavien osalta. Siksi on tärkeää, että myös asianajo- ja lakiasiaintoimistot osallistuvat laadun arviointiin.

Lisätiedot: erityisavustaja Malin Brännkärr, puh. 09 1606 7520,
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun