Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Justitieminister Häkkänen: Arbetsgrupp ska utreda arbetsfördelningen mellan justitiekanslern och justitieombudsmannen

Justitieministeriet
12.1.2018 10.36
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen tillsätter i slutet av januari en arbetsgrupp för att utreda arbetsfördelningen mellan justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman.

- Jag anser att justitiekanslerns möjligheter att koncentrera sig på att stöda statsrådet i juridiska frågor ska förbättras och att justitieombudsmannen ska kunna fokusera på att övervaka lagligheten i myndigheternas verksamhet såväl genom behandling av klagomål som på eget initiativ, konstaterade minister Häkkänen i sitt tal på Advokatdagen i Helsingfors.
 
Enligt Minister Häkkänen behöver statsrådet till stöd för sitt arbete en justitiekansler, som har bättre förutsättningar än för närvarande att biträda statsrådet i juridiska frågor såsom statsrådets egen rättstjänst.
 
Minister Häkkänen påpekade att justitieministeriet i allt högre grad förutsätts erbjuda stöd och rådgivning i rättsliga frågor till andra ministerier.
 
- Rådgivning ges framför allt i offentligrättsliga frågor, som gäller förutom statsförfattningsrätt även den allmänna förvaltningsrättsliga regleringen och annan allmän offentlig rätt. Justitieministeriets resurser att sköta denna uppgift bör stärkas, betonade Häkkänen.

Mer information: Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Sivun alkuun