Hyppää sisältöön
Media

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2021

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.10.2020 11.56
Tiedote

Hallitus esittää oikeusministeriön hallinnonalan määrärahoiksi vuodelle 2021 kaikkiaan miljardi euroa. Ehdotettu määrärahataso on 42,6 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Lisäys johtuu muun muassa tietohallinnon lisäpanostuksista ja yleiskorotuksesta johtuvasta palkkausten tarkistuksista.

Sujuvampia oikeudenkäyntejä

Tuomioistuimille esitetään 2,7 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2021 oikeudenkäyntien sujuvoittamiseen. Vesi- ja ympäristöasioiden ruuhkan purkuun esitetään 1,7 miljoonaa euroa. 

Yleisten tuomioistuinten ja Syyttäjälaitoksen sähköisten työtapojen ja asioinnin toteutukseen (AIPA-tietojärjestelmähanke) ehdotetaan 5 miljoonan euron lisäystä. Tavoitteena on sujuvoittaa oikeudenkäyntejä. Syyttäjälaitokselle ehdotetaan 2,5 miljoonan euron tasokorotusta rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi.

Sakon muuntorangaistusten uudistamisesta aiheutuviin lisämenoihin ehdotetaan tuomioistuimille, Syyttäjälaitokselle ja Rikosseuraamuslaitokselle yhteensä 8,8 miljoonan euron lisäystä. 

Rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan 2,6 miljoonan euron lisäystä menoihin, jotka koskevat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista ja ehdollisen vankeuden valvontaa yli 21-vuotiaille. Hämeenlinnan uuden naisvankilan kuluihin ehdotetaan lisäystä 1,9 miljoonaa euroa ja vankiloiden turvatekniikan uusimiseen 3,2 miljoonaa euroa.

Talous- ja velkaneuvonta paremmin saataville

Ylivelkaantumista ja siihen liittyviä ongelmia vähennetään. Jotta talous- ja velkaneuvonta vastaisi paremmin kasvavaan tarpeeseen, oikeusapu- ja edunvalvontapiireille esitetään 0,6 miljoonan euron lisämäärärahaa. Ulosottolaitokselle esitetään 0,5 miljoonaa euron lisämäärärahaa velallisten neuvonnan tehostamiseen.

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan esitetään hallintotuomioistuimille ja oikeusavulle 4,9 miljoonan euron lisärahoitusta. Edunvalvontatoimistoille esitetään 1,9 miljoonaa euroa lisämäärärahaa. 

Ensi vuonna on lisäksi tarkoitus perustaa uudet naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan ja vanhusasiavaltuutetun tehtävät. Hallitus esittää vuoden 2021 lisätalousarvioesityksessä näihin tarkoituksiin vuodelle 2021 tarvittavat määrärahat. 

Jotta hallitusohjelman tehokas toteuttaminen ja valtioneuvoston lainvalmistelun laatu voidaan varmistaa, oikeusministeriön määrärahoihin ehdotetaan miljoonan euron lisäystä.

Koronaviruspandemia aiheuttaa oikeusministeriön hallinnonalalle pitkäkestoisia ruuhkia ja lisäresurssitarvetta vuosina 2021−2022 ja mahdollisesti myös sen jälkeen.

Lisätietoja: 
osastopäällikkö Tapio Laamanen, puh. 0295 150 290, [email protected]
yksikönpäällikkö Miika Snellman, puh. 0295 150 126, [email protected]
johtava asiantuntija Juha Saunamäki, puh. 0295 150 192, [email protected]

 
Hallituksen esitys valtion vuoden 2021 talousarvioksi: http://budjetti.vm.fi/  

Sivun alkuun