Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition 2021

Justitieministeriet
5.10.2020 11.56
Pressmeddelande

Regeringen föreslår anslag på sammanlagt en miljard för justitieministeriets förvaltningsområde 2021. Det föreslagna anslaget är 42,6 miljoner euro större än det var 2020. Ökningen beror bland annat på extra satsningar på informationsförvaltning och på de justeringar av lönerna som görs på grund av den generella lönehöjningen.

Smidigare rättegångar

För domstolarna föreslås ytterligare finansiering på 2,7 miljoner euro för 2021 för att göra rättegångarna smidigare. För att minska anhopningen av vatten- och miljöärenden föreslås det 1,7 miljoner euro.

För genomförandet av de digitala arbetsverktygen och e-tjänsterna vid de allmänna domstolarna och Åklagarmyndigheten (ärende- och dokumenthanteringssystemet AIPA) föreslås det ett tillägg på 5 miljoner euro. Målet är smidigare rättegångar. För Åklagarmyndigheten föreslås det en nivåförhöjning på 2,5 miljoner euro för att trygga realiserandet av straffansvaret.

På grund av reformen av förvandlingsstraffen för böter föreslås det för domstolarna, Åklagarmyndigheten och Brottspåföljdsmyndigheten ett tillägg på sammanlagt 8,8 miljoner euro.

För Brottspåföljdsmyndigheten föreslås det ett tillägg på 2,6 miljoner euro för de utgifter som föranleds av skärpningen av straffen för sexualbrott mot barn och övervakningen av villkorligt fängelse i fråga om personer över 21 år. För kostnaderna för det nya kvinnofängelset i Tavastehus föreslås det ett tillägg på 1,9 miljoner euro, och för ny säkerhetsteknik i fängelser 3,2 miljoner euro.

Tillgängligheten till ekonomi- och skuldrådgivning förbättras

Överskuldsättningen och anknytande problem ska minskas. För att ekonomi- och skuldrådgivningen bättre ska kunna svara på det växande behovet av rådgivning föreslås ett tilläggsanslag på 0,6 miljoner euro för rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten. För utsökningsmyndigheten föreslås ett tilläggsanslag på 0,5 miljon euro för att göra rådgivningen för skuldsatta effektivare.

För förvaltningsdomstolarna och rättshjälpen föreslås ytterligare finansiering på 4,9 miljoner euro för att stärka de asylsökandes rättsskydd. Intressebevakningsbyråerna föreslås få ett tilläggsanslag på 1,9 miljoner euro.

Avsikten är dessutom att man nästa år ska inrätta nya befattningar som rapportör om våld mot kvinnor och som äldreombudsman. De anslag som behövs för dessa ändamål 2021 kommer regeringen att ta in i tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

För att säkerställa ett effektivt genomförande av regeringsprogrammet och kvaliteten på lagberedningen vid statsrådet föreslås för justitieministeriets ansvarsområde ett tillägg på 1 miljon euro.

Coronaviruspandemin orsakar långvariga anhopningar av ärenden inom justitieministeriets förvaltningsområde och ett behov av tilläggsresurser under åren 2021–2022 och eventuellt också efter det.

Ytterligare information: 
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Miika Snellman, enhetschef, tfn 0295 150 126, [email protected]
Juha Saunamäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 192, [email protected]

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2021: https://budjetti.vm.fi/indox/indexse.jsp 

Tillbaka till toppen