Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Osallistu lapsenhuoltolain uudistamiseen - verkkokeskustelu alkaa

Oikeusministeriö
18.4.2016 11.00
Tiedote

Tule mukaan uudistamaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä! Keskustelu asiasta alkaa tänään 18. huhtikuuta verkkosivulla www.vaikuta-lakiin.fi. Keskustelunaiheet koskevat mm. lapsen asumista, tapaamisoikeutta sekä lapsen mielipiteen huomioon ottamista, kun vanhemmat avioeron yhteydessä sopivat lapsen huoltoon liittyvistä järjestelyistä.

Tapaamisoikeuden vahvistaminen on nykyisin mahdollista vain lapsen ja vanhemman välille. Olisiko laissa säädettävä mahdollisuus vahvistaa tapaamisoikeus myös lapsen ja isovanhemman tai muun lapselle erityisen läheisen henkilön välille?

Joissakin tilanteissa vanhempi saattaa pyrkiä rajoittamaan lapsen ja toisen vanhemman välistä yhteyttä (ns. vieraannuttaminen). Tulisiko laissa säätää nykyistä selkeämmin vanhempien velvollisuudesta myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen?

Kun lapsi asuu vuorotellen vanhempiensa luona, pitäisikö olla mahdollista jakaa lapsilisä vanhempien kesken? Entä tulisiko lapsen muuttoa harkitsevalle huoltajalle säätää velvollisuus ilmoittaa muuttoaikeesta etukäteen toiselle vanhemmalle?

Myös moniin muihin kysymyksiin on mahdollisuus ottaa kantaa. Keskusteluun voi osallistua rekisteröitymällä verkkosivulle. Ehdotuksia ja kommentteja voi lukea ilman rekisteröitymistä. Verkkokeskustelu on auki kolme viikkoa eli 8. toukokuuta saakka.

Verkkokeskustelua hyödynnetään lainvalmistelussa

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistushanke käynnistettiin oikeusministeriössä tammikuussa 2016. Nyt alkavaan verkkokeskusteluun valitut teemat ovat alustavia ehdotuksia siitä, mihin suuntaan uudistuksessa olisi mahdollista edetä näiden kysymysten osalta.

Keskustelussa esitettyjä näkemyksiä on tarkoitus hyödyntää hankkeen jatkovalmistelussa, jota varten perustetaan myöhemmin työryhmä. Lapsenhuoltolain uudistaminen sisältyy pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaan.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260,
sähköposti: [email protected] ja
lainsäädäntöneuvos Laura Määttänen, puh. 02951 50332,
sähköposti etunimi.S.Määttä[email protected]

Verkkokeskustelu: www.vaikuta-lakiin.fi

 
Jari Lindström
Sivun alkuun