Hoppa till innehåll
Media

Delta i webbdiskussionen om reformen av lagstiftningen om vårdnad om barn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2016 11.00
Pressmeddelande

Delta i reformen av lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt! En webbdiskussion om frågor som gäller detta inleds idag den 18 april på webbadressen www.vaikuta-lakiin.fi. Diskussionen gäller bl.a. barnets boende, umgängesrätt samt beaktande av barnets åsikt när föräldrarna kommer överens om vårdnadsfrågor i samband med skilsmässa.

För närvarande kan umgängesrätt fastställas enbart mellan barnet och föräldern. Borde man i lag föreskriva om en möjlighet att fastställa umgängesrätt även mellan barnet och barnets far- och morföräldrar eller någon annan som står barnet särskilt nära?

I vissa fall kan en förälder försöka begränsa kontakten mellan barnet och den andra föräldern (s.k. fjärmande). Borde man i lag tydligare än nu föreskriva om föräldrarnas skyldighet att främja möjligheterna att utöva umgängesrätten?

Ska det vara möjligt att dela på barnbidraget om barnet bor turvis hos föräldrarna? Och borde det föreskrivas att vårdnadshavaren på förhand ska underrätta den andra föräldern om sina planer på att flytta?

I webbdiskussionen kan du ta ställning till bland annat dessa frågor. För att kunna delta i diskussionen måste du registrera dig på webbplatsen. För att läsa andras förslag och kommentarer behöver du dock inte registrera dig. Webbdiskussionen pågår till den 8 maj.

Webbdiskussionen utnyttjas vid lagberedningen

Projektet för att reformera lagstiftningen om vårdnad om barn och umgängesrätt inleddes vid justitieministeriet i januari 2016. Teman som valts som underlag för diskussionen är preliminära förslag om på vilket sätt lagstiftningen kunde utvecklas.

Åsikterna som framförs i diskussionen kommer att utnyttjas i den fortsatta beredningen av ärendet i den arbetsgrupp som senare tillsätts för detta syfte. Revideringen av lagstiftningen om vårdnad om barn ingår i statsminister Sipiläs regeringsprogram.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260,
e-post: [email protected] och
lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332,
e-post: [email protected]

Webbdiskussion: www.vaikuta-lakiin.fi

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen