Hyppää sisältöön
Media

Eduskuntavaalit 17.4.2011

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2011 9.10
Tiedote -

Eduskuntavaalit toimitetaan 17. huhtikuuta. Vaalipäivä siirrettiin maaliskuusta huhtikuuhun viime vuonna voimaan tulleella lain muutoksella. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa neljäksi vuodeksi.

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 15 vaalipiiriin. Kustakin vaalipiiristä valitaan kansanedustajia sen mukaan, mikä on vaalipiirissä asuvien Suomen kansalaisten lukumäärä kuusi kuukautta ennen vaaleja. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan kuitenkin aina yksi kansanedustaja.

Vaaleissa on äänioikeus jokaisella Suomen kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postissa ilmoituskortin (ilmoitus äänioikeudesta). Siihen on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka. Liitteenä on myös luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista.

Eduskuntavaaleissa voi äänestää joko vaalipäivänä sunnuntaina 17.4. tai ennakkoon ennakkoäänestysaikana 6.-12.4. Äänestää voi vain omassa vaalipiirissä ehdokkaana olevaa henkilöä.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään niin vaalipäivän äänestyksessä kuin ennakkoäänestyksessäkin. Henkilöllisyystodistuksen tulee olla kuvallinen.

Sähköistä vaaliluetteloa kokeillaan vaalipäivän äänestyksessä noin 30 äänestysalueella eri puolilla maata. Vaaliluetteloon tehdään merkintä, kun henkilö on käyttänyt äänioikeutensa. Tähän saakka merkintä on tehty käsin paperiseen vaaliluetteloon. Ennakkoäänestyspaikoilla sähköistä vaaliluetteloa on käytetty jo aiemmissakin vaaleissa.

Ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tiistai 12. huhtikuuta. Kotimaassa on 901 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Määrä on kasvanut viime eduskuntavaaleista noin 40:llä.

Ulkomailla ennakkoäänestys toimitetaan 6.-9. huhtikuuta, mutta monissa ulkomailla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa äänestysajanjakso on tätä lyhyempi.

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi ja puhelinpalvelusta. Maksuton puhelinpalvelu on suomeksi numerossa 0800 9 4770 ja ruotsiksi numerossa 0800 9 4771.

Henkilö, jonka liikuntakyky on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 5.4. ennen kello 16 oman kunnan keskusvaalilautakunnalle. Uutta näissä vaaleissa on, että kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös omaishoitaja, joka asuu kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa.

Äänestäminen vaalipäivänä 17. huhtikuuta

Vaalipäivä on sunnuntaina 17. huhtikuuta ja silloin äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Vaalipäivänä saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Vaalien tulos julki alkaen kello 20

Ääntenlaskenta aloitetaan vaalipäivänä 17.4. heti vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Laskentaa koskevia alustavia tietoja julkaistaan alkaen kello 20, jolloin ennakkoäänten alustava laskenta pääosin valmistuu. On kuitenkin mahdollista, että suurimmat vaalipiirit, kuten Uusimaa ja Helsinki, eivät saa ennakkoäänestyksen tulosta kokonaan lasketuksi vielä klo 20:een mennessä.

Ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta suoritetaan vaalipiirilautakunnissa. Ne vahvistavat 20.4. kello 18 alkavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas, puolue ja vaaliliitto on saanut vaalipiirissä.

Vaalirahoituksesta tehtävä ilmoitus VTV:lle

Uusien kansanedustajiksi valittujen ja varaedustajien on tehtävä Valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitus vaalirahoituksestaan. Ilmoitus on annettava viimeistään 20.6.2011. Lisätietoa vaalirahoitusilmoituksista www.puoluerahoitusvalvonta.fi.

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. (09) 1606 7572
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. (09) 1606 7620
sähköposti: [email protected]


Vaalisivuilta www.vaalit.fi tietoa ja tuloksia

- Tietoa eduskuntavaaleista eri kielillä

- Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista

- Tiedot ehdokkaista ja ehdokasnumerot ovat sivuilla 18.3. lähtien

- Ennakkoäänestyksen aikana vaalisivuille tulee noin klo 18 ja noin klo 21 tiedot ennakkoon äänestäneiden määristä koko maassa. Kello 21 kerrotaan myös ennakkoon äänestäneiden määrät vaalipiireittäin ja kunnittain. Viikonloppuna tiedot päivitetään jo noin klo 17.

- Vaali-iltana 17.4. alustavan laskennan valmistuttua vaalisivuilla kerrotaan kansanedustajiksi valittujen nimet ja äänimäärät. Lisäksi kerrotaan puolueiden äänimäärät ja ääniosuudet koko maassa, vaalipiireissä ja kunnissa. Kun alustava laskenta on valmis, sivuille tulee kaikkien ehdokkaiden äänimäärät sekä äänestysaluekohtaiset tiedot.

- Vahvistetut tulokset päivitetään vaalisivuille tarkastuslaskennan valmistuttua 20.4.

Tuija Brax
Sivun alkuun