Hyppää sisältöön
Media

Perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanon tueksi ministeriöiden yhteyshenkilöverkosto ja riippumaton paneeli

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2012 11.00
Tiedote -

Oikeusministeriö on asettanut kaikkien ministeriöiden edustajista koostuvan perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston, jossa on asiantuntijaedustus myös oikeuskanslerinvirastosta ja eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta. Verkoston asettaminen perustuu hallituksen maaliskuussa hyväksymään kansalliseen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaan. Verkoston työn tueksi on asetettu laaja paneeli, jossa mukana on ihmisoikeusjärjestöjä sekä perus- ja ihmisoikeustutkimuksen ja -valvonnan edustajia.

Vuosille 2012-2013 laaditun toimintaohjelman tarkoituksena on kehittää Suomen ihmisoikeuspolitiikkaa entistä toiminnallisempaan suuntaan. Kaikkiaan ohjelma sisältää 67 erillistä hanketta perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi eri hallinnonaloilla.
Hankkeiden toteuttamista seurataan ja siitä raportoidaan eduskunnalle myöhemmin tällä vaalikaudella annettavan laajemman ihmisoikeuspoliittisen selonteon yhteydessä.

Valtioneuvoston verkoston asettaminen sisältyy toimintaohjelmaan omana hankkeenaan. Verkoston tarkoituksena on selkeyttää perus- ja ihmisoikeusasioiden hoitamista ja nopeuttaa tiedonkulkua valtioneuvoston piirissä. Verkoston työskentelyllä pyritään myös lisäämään perus- ja ihmisoikeustietoisuutta eri hallinnonaloilla.

Verkosto seuraa perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toteuttamista ja valmistelee ihmisoikeuspoliittista selontekoa. Lisäksi verkoston tehtävänä on mm. tarkastella Suomen perus- ja ihmisoikeustilannetta sekä Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden ja -sitoumusten täytäntöönpanoa ja niihin liittyvää määräaikaisraportointia.

Verkoston toimikausi kestää vaalikauden loppuun eli maaliskuuhun 2015 saakka. Työn käytännön koordinaatiosta vastaa oikeusministeriö. Ulkoasiainministeriö koordinoi kuitenkin verkoston työtä kansainvälisten ihmisoikeusasioiden osalta.

Verkosto tekee yhteistyötä toimintaohjelman seurantaa varten asetetun perus- ja ihmisoikeustoimijoiden paneelin kanssa. Paneelissa on edustettuina kaikkiaan 22 perus- ja ihmisoikeustoimijaa. Paneelin tehtävänä on myös käydä vuoropuhelua verkoston kanssa toimintaohjelman seurantaan sekä muihin verkoston tehtäviin liittyvistä teemoista sekä tarjota verkostolle erityisasiantuntemusta. Paneeli on asetettu toimintaohjelmakaudeksi eli vuoden 2013 loppuun.


Lisätietoja:
verkoston puheenjohtaja, yksikön johtaja Johanna Suurpää, OM, puh. 02951 50534 ja sihteeri, neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, OM, puh. 02951 50454,
sähköposti: [email protected]

Tietoa hankkeesta

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Sivun alkuun