Hyppää sisältöön
Media

Regeringens proposition för att skärpa bestämmelserna om räntor vid snabblån på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2018 15.12 | Publicerad på svenska 25.6.2018 kl. 16.51
Pressmeddelande

Justitieministeriet har enligt justitieminister Antti Häkkänens riktlinjer berett en proposition för att skärpa lagstiftningen om snabblån. Enligt förslaget ska räntetaket i fortsättningen gälla alla konsumtionskrediter oberoende av beloppet.

För närvarande gäller räntetaket enbart krediter under 2 000 euro.

- Sundare spelregler på snabblånsmarknaden ligger i allas intressen. Ändringen som gjordes under föregående valperiod har lett till att det bjuds ut allt större krediter på konsumtionskreditmarknaden. Lagstiftningen som gäller konsumtionskrediter måste beakta alla krediter oberoende av deras storlek. Den föreslagna ändringen syftar till att främja en ansvarsfull verksamhet inom finansbranschen, konstaterar justitieminister Antti Häkkänen.

Den nuvarande modellen där räntetaket baserar sig på den effektiva räntan ska ersättas med en ny modell. Modellen som föreslås skulle vara mer begriplig för konsumenten: det ska finnas en gräns för räntan som tas ut för krediten och en annan för andra kreditkostnader. Räntetaket kan vara till exempel 30 procent och därtill kan det av konsumenten tas ut vissa mindre kreditkostnader, vars maximibelopp fastställs enligt det totala kreditbeloppet eller kreditgränsen samt kredittiden. Den föreslagna regleringen bedöms vara mer effektiv än den nuvarande och dessutom enklare att iaktta och övervaka. Det exakta räntetaket ska fastställas efter remissbehandlingen.

- Det behövs åtgärder på flera fronter för att ingripa i skuldproblemen. Det måste satsas på att utöka konsumenters finansiella kunskaper, förbättra den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt utveckla lagstiftningen som gäller finansieringsmarknaden. Regleringen som föreslås skulle leda till en betydligt skäligare och tydligare prissättning av konsumentkrediter, säger justitieminister Häkkänen.

Det föreslås också att om kreditgivaren bryter mot bestämmelserna som gäller räntetaket eller gränsen för andra kreditkostnader, ska konsumenten inte ska vara skyldig att betala räntan eller övriga kreditkostnader.

Konsumtionskrediter har fortsatt att öka hushållens skuldsättning. - Det är viktigt att priset på krediten anges tydligt. Detta kan för sin del förebygga överskuldsatthet. Också ansvarsfulla kreditgivare har nytta av tydliga spelregler, påpekar minister Häkkänen.

Förslaget har nu sänts på remiss. Avsikten är att regeringspropositionen överlämnas till riksdagen under höstsessionen.

Förslaget finns tillgängligt i tjänsten utlåtande.fi

Mer information:

Sofia Aspelund, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 554, och fr.o.m. den 26  juni Katri Kummoinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 226, e-post: [email protected]

Antti Häkkänen
Sivun alkuun