Hyppää sisältöön
Media

Riidattomien velkomisasioiden oikeudenkäyntikuluja alennetaan

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2012 7.00
Tiedote -

Riidattomissa velkomis- ja häätöasioissa eli ns. summaarisissa asioissa velallisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä alennetaan syyskuun alusta. Oikeusministeriön antaman asetuksen tavoitteena on, että vastapuolen maksettavaksi tuomittavat oikeudenkäyntikulut vastaisivat nykyistä paremmin haastehakemuksen laatimisesta velkojalle aiheutuvaa työtä ja kustannuksia.

Tavoitteena on myös vähentää tilanteita, joissa pelkkä velkomistuomion hakeminen kasvattaa velallisen velkasaldoa jopa moninkertaiseksi alkuperäiseen velkapääomaan nähden.

Valtaosa tuomioistuimeen saapuvista haastehakemuksista laaditaan ammattimaisissa perintätoimistoissa. Niiden käytettävissä on ohjelmistoja, joiden johdosta prosessit ovat pitkälti automatisoituja, ja varsinkin rutiininomaisesti perittävien saatavien oikeudellinen perintä on mahdollista järjestää hyvin tehokkaasti ja alhaisin kustannuksin. Myös haastehakemuksen toimittaminen käräjäoikeudelle on sähköisen asioinnin kehittymisen myötä helpottunut, mikä sekin on omiaan vähentämään kustannuksia.

Vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismääriä alennetaan erityisesti euromäärältään pienten saatavien osalta. Tämän lisäksi otetaan käyttöön aiemman kahden pääomakategorian sijasta kolme kategoriaa.

Jatkossa vastapuolen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärä on 50 euroa, jos velan pääoma on alle 300 euroa. Jos velan pääoma on vähintään 300 euroa mutta enintään 1 000 euroa, kulujen enimmäismäärä on 80 euroa. Jos velan pääoma on puolestaan yli 1 000 euroa tai kyse on häädöstä, enimmäismäärä on 110 euroa. Tavanomaista vaativammissa asioissa oikeudenkäyntikulut voidaan tuomia korkean taksan mukaisina, jolloin niiden enimmäismäärät ovat 80 euroa, 120 euroa ja 160 euroa.

Tällä hetkellä voimassa olevan asetuksen mukaan oikeudenkäyntikulujen perustaksa on 134 euroa, jos velan pääoma on enintään 250 euroa, ja 168 euroa, jos velan pääoma on suurempi tai jos kyseessä on häätö. Korkean taksan mukaiset enimmäismäärät ovat vastaavasti 218 ja 258 euroa.

Kuten tähänkin asti, oikeudenkäyntikulut voidaan tuomita taulukon mukaisia taksoja korkeampina erityisen painavasta syystä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266, ja
erityisasiantuntija Sofia Rajamäki, puh. 02951 50554 (paikalla 9.7.2012 lukien)
sähköposti: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun