Hyppää sisältöön
Media

Rattfylleri kan i fortsättningen behandlas i bötesförfarande

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 13.22
Pressmeddelande

Bötesförfarandet utvidgas den 1 juni 2019 så att behörigheten att meddela körförbud helt och hållet överförs till polisen. Efter ändringen kan ärenden som gäller rattfylleri behandlas i ett bötesförfarande.

I dagsläget meddelas körförbud i tingsrätten, vilket hindrar tillämpningen av bötesförfarandet vid rattfylleri. I ett bötesförfarande behandlas brottet inte i domstol, utan åklagaren meddelar bötesstraff utgående från ett yrkande av polisen. Ärenden som gäller grovt rattfylleri och rattfylleri som leder till fängelsestraff ska fortsättningsvis behandlas vid domstol.

Till följd av reformen ska polisen meddela körförbud efter det att trafikbrottet har avgjorts antingen i ett bötesförfarande eller i domstol. Dessutom förnyas körförbudsförfarandet bl.a. så att polisen kan höra föraren redan på plats. Polisens beslut om körförbud kan överklagas genom begäran om omprövning och därefter genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Bestämmelserna som gäller samtycke i samband med bötesförfarandet förenklas. Efter att reformen träder i kraft räcker det med att den misstänkte samtycker till att ärendet behandlas i bötesförfarande. Den misstänkte behöver inte längre erkänna gärningen eller meddela att han eller hon godkänner påföljden för att ärendet ska kunna behandlas i bötesförfarande.

Utvidgandet av användningen av bötesförfarandet påskyndar behandlingen av brottmål och förbättrar därmed tillgången till rättslig prövning. Syftet med att utvidga bötesförfarandet är att i enlighet med det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering ge domstolarna bättre möjligheter att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

Reformen föreslås träda i kraft nästa år, eftersom den förutsätter ändringar i myndigheternas datasystem. Avsikten är att ikraftträdandet stadfästs av republikens president tisdagen den 30 januari.

Mer information: Ville Hinkkanen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50165, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Pressmeddelande 19.9.2017: För rattfylleri föreslås bötesförfarande

Sivun alkuun