Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rikoksen uhrin tiedonsaantia halutaan parantaa

Oikeusministeriö
15.6.2016 11.12
Tiedote
Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut ehdotuksen rikoksen uhreille kohdennettavan viranomaisviestinnän kehittämiseksi.

- Hallitusohjelmassa on sitouduttu parantamaan rikoksen uhrin asemaa lainsäädäntömuutoksilla. Samalla on tärkeää kehittää viranomaisten toimintatapoja niin, että uhrin tarpeet otetaan huomioon nykyistä paremmin, oikeus- ja työministeri Jari Lindström muistutti ottaessaan vastaan työryhmän raportin.

Uhreille viestimisen tueksi työryhmä on tuottanut Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista ?esitteen. Se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saameksi sekä jatkossa myös selkokielellä. Työryhmä on tehnyt myös ehdotuksen tuomioistuinten kutsujen ja järjestelyjen kehittämiseksi, kun rikoksen uhri kutsutaan kuultavaksi.

Viranomaisten ja järjestöjen verkkosivuilta löytyy jo nyt runsaasti tietoa rikoksen uhreille. Jatkossa tavoitteeksi tulisi työryhmän mielestä ottaa sähköisten asiointipalveluiden ja mobiilisovellusten aikaansaaminen uhriksi joutuneille ja muille tietoa tarvitseville.

Viranomaisten koulutuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota uhrien ohjaamiseen tukipalveluihin sekä uhrille kohdennettavan viestinnän ymmärrettävyyteen. Poliisin ohjeistus rikoksen uhrin ohjaamisesta tukipalveluihin tulisi päivittää ottamaan huomioon lainmuutokset sekä uhrien ja uhrien läheisten tarpeet.

Työryhmän työ liittyy rikoksen uhrin tukea ja suojelua koskevan EU-direktiivin mukaisten käytäntöjen edistämiseen. Maaliskuusta 2016 alkaen poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille säädettiin nykyistä laajempi velvollisuus ilmoittaa uhrille hänen oikeuksistaan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, puh. 02951 50570, sähköposti: [email protected]

Sivun alkuun