Hoppa till innehåll
Media

Brottsoffers möjligheter att få information ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2016 11.12
Pressmeddelande
Justitieministeriets arbetsgrupp har berett ett förslag för att utveckla myndigheternas kommunikation som riktar sig till brottsoffer.

- I regeringsprogrammet har man ställt som mål att förbättra brottsoffers ställning genom att utveckla lagstiftningen. Samtidigt är det viktigt att utveckla myndigheternas verksamhet så att den bättre än för närvarande beaktar offrens behov, påpekade justitie- och arbetsminister Jari Lindström när han tog emot arbetsgruppens rapport.

Som stöd för myndigheternas kommunikationsverksamhet har arbetsgruppen utarbetat en broschyr med information om brottsoffers rättigheter. Broschyren finns tillgänglig på finska, svenska, engelska och samiska, och senare ges den ut även på lättläst språk. Arbetsgruppen har också kommit med förslag för att utveckla domstolarnas kallelser och arrangemang då brottsoffer kallas in till domstolen för att höras.

På myndigheternas och olika organisationers webbplatser finns redan nu rikligt med information för brottsoffer. Enligt arbetsgruppen ska det i framtiden satsas på att skapa elektroniska tjänster och mobilapplikationer för brottsoffer och andra som behöver information om dessa frågor.

I utbildningen som ordnas för myndigheterna bör särskild uppmärksamhet fästas vid att brottsoffer hänvisas till relevanta stödtjänster och att informationen som ges till brottsoffer är begriplig. Polisens anvisningar om hänvisning till stödtjänster bör uppdateras så att man i dessa beaktar senaste lagändringar samt de behov som brottsoffer och deras närstående har.

Arbetsgruppens arbete syftar till att främja ibruktagandet av förfarandena enligt EU:s brottsofferdirektiv. I mars 2016 utvidgades polisens och de övriga förundersökningsmyndigheternas skyldighet att informera brottsoffren om deras rättigheter vid förundersökning och rättegång.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen