Hyppää sisältöön
Media

Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyötä esitetään tehostettavaksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2020 13.23
Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksen ja poliisin yhteistyön järjestämistä esitetään täsmennettäväksi. Tavoitteena on selkeyttää tehtävänjakoa ja parantaa tiedonvaihtoa sekä sitä kautta tehostaa viranomaisten yhteistyötä rikollisuuden estämisessä.

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen muutoksista mm. vankeuslakiin, tutkintavankeuslakiin ja lakiin henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa.

Viranomaisten välisestä yhteistyöstä säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin ja perusoikeusvaatimusten edellyttämällä tavalla. Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistoiminnasta annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että Rikosseuraamuslaitos voi osallistua PTR-yksikön toimintaan. Viranomaisten välinen yhteistyö on välttämätöntä vankiloiden ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta.

Viranomaisten välisen tiedonvaihdon parantamiseksi Rikosseuraamuslaitokselle annettaisiin oikeus omasta aloitteestaan ilmoittaa poliisille, Tullille ja Rajavartiolaitokselle tiedot, jotka sillä jo nykyisin on oikeus luovuttaa pyynnöstä rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi, selvittämiseksi tai syyteharkintaan saattamiseksi.
 
Vankilan tilojen kameravalvonnasta ehdotetaan uutta säännöstä lakiin. Lakiin lisättäisiin myös säännökset vangeille annettavien Rikosseuraamuslaitoksen hyväksymien maksukorttien käytön valvonnasta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Anne Kohvakka, puh. 0295 150 183, [email protected]

lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen, puh. 0295 150 520, [email protected]
                                                                                    
Valtioneuvosto.fi/päätökset

Hankesivu

Sivun alkuun