Hyppää sisältöön
Media

Rikosvahinkolakia koskeva arviomuistio lausunnolle

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.7.2021 10.52
Tiedote

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan rikosvahinkolain muutostarpeita rikoksen uhrin ja surmansa saaneen henkilön läheisten korvaussuojan parantamiseksi.

Rikoksella aiheutetun vahingon korvaamisesta valtion varoista säädetään rikosvahinkolaissa. Lain tarkoituksena on turvata erityisesti rikoksen uhrin asemaa ja selviytymistä tapahtuneen rikoksen johdosta, mutta myös uhrin läheisillä on tietyissä tilanteissa oikeus korvaukseen. Vaikka rikoksentekijä vastaa aiheuttamiensa vahinkojen korvaamisesta, ovat rikoksentekijät usein vähävaraisia eikä heiltä ole mahdollista saada korvauksia. Rikosvahinkolain tarkoituksena on turvata uhrin asemaa ja selviytymistä myös niissä tilanteissa, joissa korvausta ei rikoksentekijältä saada. Rikoksen uhriksi joutuneen henkilön kannalta on tärkeää, että on olemassa oikeudenmukaiseksi koettu ja hyvin toimiva järjestelmä, josta rikoksella aiheutetut vahingot korvataan tietyssä laajuudessa valtion varoista.

Arviomuistiossa on tarkasteltu rikosvahinkolain muutostarpeita rikoksen uhrin ja surmansa saaneen henkilön läheisten korvaussuojan parantamiseksi. Esitetyt muutokset koskevat korvauskattoja, surmansa saaneen läheisen kärsimyskorvausta, korvausta loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä silloin, kun rikoksen uhria on rangaistavaksi säädetyllä teolla syrjitty, perusvähennyksen poistamista, Valtiokonttorilta etukäteen saatavaa maksusitoumusta terapiakulujen korvaamiseen sekä Valtiokonttorin tiedonsaantioikeutta. 

Arviomuistion taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmakirjaus, jonka mukaan rikoksen uhrin ja henkirikoksen uhrin omaisten mahdollisuus saada korvauksia Valtiokonttorilta turvataan.

Arviomuistio on lähetetty laajalle lausuntokierrokselle, ja siitä voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 3.9.2021 saakka.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, p. 0295 150 139, [email protected]

Sivun alkuun