Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Saamen kielilain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausunnolle

30.1.2017 11.14
Uutinen

Oikeusministeriö on lähettänyt lausunnolle luonnoksen hallituksen esitykseksi saamen kielilain muuttamisesta. Lausuntoa on pyydetty viranomaisilta ja kansalaisjärjestöiltä. Esitysluonnos on tehty oikeusministeriössä virkatyönä.

Saamen kielilain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausunnolle

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saamen kielilakia. Lausunnoille lähetetty esitysluonnos on riippuvainen hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. Hallintoa uudelleen järjestettäessä tulee ottaa huomioon perustuslaissa säädetyt kielelliset perusoikeudet, ja tästä syystä saamen kielilakia tulee tarkistaa vastaavasti.

Oikeusministeriö on myös tehnyt esiselvityksen saamen kielilain kehittämistarpeista pyytämällä lausunnot keväällä 2015 saamen kielilakia soveltavilta viranomaisilta ja saamelaiskäräjiltä. Kaikkia lain kehittämisen kannalta tärkeitä muutostarpeita ei pystytä toteuttamaan nyt valmistuneessa esitysluonnoksessa. Koska edellä selostettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä maakuntien perustaminen on tällä hetkellä vireillä, on tarkoituksenmukaisinta tehdä tässä vaiheessa ainoastaan lähinnä näiden uudistusten sekä esiselvityksen yhteydessä nousseiden muu-tostarpeiden edellyttämät tärkeimmät ja kiireellisimmät muutokset saamen kielilakiin.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Satu Kaskinen, oikeusministeriö, puh. 02951 50322, sähköposti: [email protected]

Liitetiedostot

Uutinen pohjoissaameksi (pdf, 0.06 Mt)

Linkit

Lausuntopalvelu.fi

Hankesivu: Saamen kielilain arviointi

Sivun alkuun