Hoppa till innehåll
Media

Förslag till ändring av samiska språklagen på remiss

Utgivningsdatum 30.1.2017 11.14
Nyhet

Justitieministeriet har skickat ett utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av samiska språklagen på remiss. Utlåtande begärs av olika myndigheter och medborgarorganisationer. Utkastet har utarbetats som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet.

I propositionen föreslås att samiska språklagen ska ändras. Utkastet till proposition har samband med regeringens proposition till riksdagen med förslag till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem. När förvaltningen organiseras ska de grundläggande språkliga rättigheterna som garanteras i grundlagen beaktas, och därför bör även samiska språklagen ses över.

Justitieministeriet har dessutom under våren 2015 gjort en förutredning om behovet att utveckla samiska språklagen genom att be utlåtande om saken av myndigheterna som tillämpar samiska språklagen och sametinget. I utkastet till proposition som nu skickas på remiss har man inte kunnat beakta alla ändringsbehov som anses vara viktiga för att utveckla lagen. Eftersom den ovan nämnda social- och hälsovårdsreformen samt inrättandet av landskapen fortfarande pågår, lönar det sig att i detta skede beakta enbart de viktigaste och mest brådskande ändringsbehoven som framkommit i samband med dessa reformer och förutredningen och göra främst de ändringar som dessa förutsätter i samiska språklagen.

Mer information:

Konsultativ tjänsteman Satu Kaskinen, justitieministeriet, tfn 02951 50322, e-post: [email protected]


Länkar

Utlåtande.fi

Mer om projektet: Utvärdering av samiska språklagen

Tillbaka till toppen