Hyppää sisältöön
Media

Suomi toteuttanut lahjontaa ja puoluerahoitusta koskevat suositukset kiitettävästi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2011 9.00
Tiedote -

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) katsoo, että Suomi on toteuttanut vuonna 2007 pidetyn maatarkastuksen perusteella annetut suositukset kiitettävästi. Suositukset koskivat lahjonnan kriminalisointia ja puoluerahoitusta.

GRECO järjesti Suomessa vuonna 2007 maatarkastuksen, joka kohdistui lahjonnan kriminalisointiin liittyvään lainsäädäntöön ja puoluerahoitukseen. Tarkastajat tapasivat käyntinsä aikana kaikkien poliittisten puolueiden edustajat sekä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, tiedotusvälineiden ja muiden tahojen edustajia.

Maatarkastuksen perusteella GRECO laati raportin, jossa se antoi Suomelle seitsemän lahjonnan kriminalisointiin ja kymmenen puoluerahoitukseen liittyvää toimenpidesuositusta.

Joulukuussa 2011 pidetyssä täysistunnossaan GRECO totesi, että puoluerahoituksen osalta Suomi on täyttänyt kaikki annetut suositukset ja että puoluerahoitusta koskevaan lainsäädäntöön tehdyt muutokset parantavat puolueiden rahoituksen läpinäkyvyyttä.

Lahjonnan kriminalisointiin liittyen GRECO totesi Suomen toteuttaneen merkittäviä lainsäädännöllisiä uudistuksia, kuten yksityissektorilla tapahtuvaan lahjontaan liittyvien seuraamusten kiristämisen. Suomi sai kiitosta uudistuksista, joskin GRECO huomautti, että kansanedustajan lahjontaa koskevia säännöksiä olisi voitu vielä enemmän tiukentaa, jotta ne olisivat täysin linjassa korruptionvastaisen sopimuksen kanssa.

Neljäs maatarkastus kesäkuussa 2012

GRECO valvoo korruptionvastaisten sopimusten noudattamista jäsenmaihin tehtävillä maatarkastuksilla. Neljäs maatarkastuskierros kohdistuu kansanedustajiin, syyttäjiin ja tuomareihin ja se tehdään Suomessa kesäkuussa 2012. Aiemmat maatarkastukset Suomessa on tehty vuosina 2000, 2003 ja 2007.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen, puh. 09 1606 7624
kansanedustajien lahjontaa koskeva lainsäädäntö: lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa, puh. 09 1606 7700, lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, puh. 09 1606 7653

GRECO:n raportti 7.12.2011 (englanniksi)

GRECO:n verkkosivut

Anna-Maja Henriksson
Sivun alkuun