Hoppa till innehåll
Media

Finland har genomfört rekommendationerna beträffande mutor och partifinansiering utmärkt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2011 9.00
Pressmeddelande -

Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) anser att Finland har genomfört rekommendationerna som gavs på basis av granskningsbesöket år 2007 utmärkt. Rekommendationerna gällde kriminalisering av mutor och partifinansiering.

GRECO besökte Finland år 2007 för att granska lagstiftningen som gäller kriminalisering av mutor samt partifinansieringssystemet. Under besöket träffade granskarna företrädare för samtliga politiska partier samt representanter för myndigheter, frivilligorganisationer, massmedierna och vissa andra instanser.

På basis av granskningen utarbetade GRECO en rapport i vilken den gav Finland åtgärdsrekommendationer, varav sju gällde kriminalisering av mutor och tio partifinansieringen.

Vid sitt plenarmöte i december 2011 konstaterade GRECO att Finland har genomfört alla av rekommendationerna som gällde partifinansiering och att ändringarna som gjorts i lagstiftningen ökar partifinansieringens öppenhet.

I fråga om kriminaliseringen av mutor konstaterade GRECO att Finland har genomfört betydande lagstiftningsreformer, såsom de skärpta påföljderna vid mutbrott inom den privata sektorn. Reformerna som genomförts i Finland välkomnades, men GRECO påpekade dock att bestämmelserna som gäller riksdagsledamöters mutbrott kunde ha gjorts ännu strängare för att helt motsvara bestämmelserna i konventionen mot korruption.

Den fjärde granskningen utförs i juni 2012

GRECO övervakar iakttagandet av konventionerna mot korruption genom att göra granskningsbesök i medlemsstaterna. Den fjärde granskningen gäller riksdagsledamöterna, åklagarna och domarna och utförs i Finland i juni 2012. Före detta har GRECO gjort granskningsbesök i Finland åren 2000, 2003 och 2007.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Helinä Lehtinen, tfn 09 1606 7624
lagstiftningen om riksdagsledamöters mutbrott: lagstiftningsdirektör Asko Välimaa, tfn 09 1606 7700 och lagstiftningsrådet Matti Marttunen, tfn 09 1606 7653

Grecos rapport 7.12.2011 (på engelska)

Grecos webbplats

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen