Hyppää sisältöön
Media

Suunniteltu Oikeuspalveluvirasto sai laajaa kannatusta lausuntokierroksella

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2022 14.41
Uutinen

Lausuntotiivistelmä luonnoksesta hallituksen esitykseksi Oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi on valmistunut. Oikeusministeriö järjesti lausuntokierroksen 20.12.2021 – 4.2.2022. Ministeriö sai luonnoksesta yhteensä 41 lausuntoa.

Lausunnonantajat kannattivat laajasti ehdotuksen tavoitteita ja valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Tarkoituksena on perustaa Oikeuspalveluvirasto, jossa kuudesta oikeusapu- ja edunvalvontapiiristä muodostetaan yksi valtakunnallinen virasto. Uudistuksen tavoitteena on turvata oikeusavun, edunvalvonnan ja talous- ja velkaneuvonnan asiakkaille nykyistä yhtenäisemmät, laadukkaammat ja helpommin saavutettavat palvelut. Tavoitteena on myös selkiyttää hallintoa.

Viraston katsottiin tukevan kansalaisten mahdollisuutta saada yhdenmukaisia palveluja. Kansalaisten asiointimahdollisuuksien tuki- ja hallintopalveluissa nähtiin paranevan. Kansalaisten tärkeät palvelukanavat, kuten puhelinpalvelu, sähköinen asiointi ja chat-palvelu jatkaisivat toimintaansa ennallaan.

Lausuntopalaute arvioidaan ja otetaan huomioon jatkovalmistelussa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle huhtikuussa 2022, mikäli hankkeen edellyttämä kehysrahoitus varmistuu.

Lisätietoja: hallitusneuvos Maaria Rubanin, p. 0295 150 140, [email protected]
Lausuntotiivistelmä  

 

Sivun alkuun