Hyppää sisältöön
Media

Synnyttäneen äidin selvittämiseen ehdotetaan muutoksia

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2023 11.16
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa muutoksia vanhemmuutta koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmän mietintö on nyt lausuntokierroksella.

Vanhemmuuslakia ja oikeusgeneettisistä isyystutkimuksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että ne mahdollistaisivat äitiyden selvittämisen tilanteessa, jossa ei muulla tavoin ole pystytty osoittamaan, kuka lapsen synnyttänyt äiti on, esimerkiksi asiakirjanäytön puuttuessa henkilöstä itsestään riippumattomasta syystä. Tarkoituksena on, että synnyttäneen äidin äitiyttä koskeva sääntely olisi mahdollisimman yhdenmukainen isyyttä koskevan sääntelyn kanssa.

Lisäksi oikeusgeneettisistä isyystutkimuksista annettua lakia esitetään muutettavaksi siten, että tuomioistuin voi viimesijaisesti määrätä kudosnäytteen otettavaksi myös haudatusta vainajasta vanhemmuuden selvittämiseksi. Samalla lain nimeä ehdotetaan muutettavaksi laiksi oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta.

Uudistuksen tavoitteena on edistää lapsen oikeutta tuntea vanhempansa, helpottaa perheiden arkea ja mahdollistaa perhesuhteita koskevien tietojen rekisteröinti väestötietojärjestelmään myös sellaisissa tilanteissa, joissa lapsen syntymään liittyvät olosuhteet ovat epäselvät tai asiakirjanäyttö on puutteellinen.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan noin vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Lausunnon mietintöön voi jättää 10.5.2023 saakka lausuntopalvelussa

Lisätietoja: 
lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, p. 0295 150 314, [email protected]
erityisasiantuntija Joanna Grandell, p. 0295 150 220, [email protected]
erityisasiantuntija Mari Kaipomäki, p. 0295 150 062, [email protected]

Synnyttäneen äidin selvittäminen ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskevan sääntelyn uudistaminen - Työryhmän mietintö

Lausuntopalvelu.fi

Sivun alkuun