Hyppää sisältöön
Media

Tule keskustelemaan yhdistyslaista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 3.6.2019 10.38
Uutinen

Tulisiko yhdistyksen perustamisen, jäsenten päätöksenteon ja hallinnon olla helpompaa? Miten vapaamuotoisten ryhmien tarpeet pitäisi ottaa huomioon? Osallistu verkkokeskusteluun ja kyselyymme ja ole näin mukana kehittämästä entistä parempaa yhdistyslainsäädäntöä.

Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä. Tavoitteena on edistää kansalaistoimintaa ja kehittää kevyemmin säänneltyjä toimintamuotoja.

Haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi sekä vaihtoehtojen kehittämiseksi keräämme tietoja yhdistyksiltä ja muilta kansalaistoimijoilta kaikille avoimella verkkokyselyllä ja verkkokeskustelulla, joka on auki 30.6. asti.

Nyt alkavan verkkokeskustelun aiheina ovat yhdistyksen jäsenten päätöksenteon ja tiedonsaannin, yhdistyksen hallinnon ja vapaamuotoisempien ryhmien vapaaehtoisen tunnistautumisen tärkeät lainsäädäntövaihtoehdot. Keskustelussa aiheita käsitellään perusteellisesti ja konkreettisesti, kuten keskustelemalla eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Keskustelun alustus perustuu verkkokyselyssä tähän mennessä saatuun palautteeseen. Mahdollisten lakimuutosten valmistelun kannalta on hyödyllistä, että osallistut sekä kyselyyn että keskusteluun.

Sähköpostiosoitteen antaneet vastaajat saavat kesällä ja syksyllä tiedon hankkeen seuraavista vaiheista. Näin saat muun muassa tiedon kyselyn ja keskustelun tuloksista, niitä koskevista arvioista ja hankkeen jatkovaiheista, joissa on myös tarkoitus kuulla yleisöä.

Anna oma panoksesi osallistumalla verkkokeskusteluun ja verkkokyselyyn! Kiitämme arvokkaista tiedoista ja ehdotuksista yhdistyslain ja muun kansalaistoimintaa koskevan sääntelyn kehittämiseksi.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 0295 150 074, [email protected]

lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, puh. 0295 150 558, [email protected]

Verkkokeskustelu auki 30.6. asti

Verkkokysely auki 16.6. asti

Sivun alkuun