Hoppa till innehåll
Media

Kom med och diskutera föreningslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2019 10.38
Nyhet

Borde det vara lättare att bilda en förening, enklare för medlemmar att fatta beslut och lättare att sköta en förenings förvaltning? Hur borde man ta hänsyn till behoven i fria former av verksamhet? Delta i webbdiskussionen och svara på enkäten. På så sätt är du med i arbetet för att utveckla en bättre föreningslagstiftning.

En arbetsgrupp vid justitieministeriet utreder på vilket sätt man kunde förbättra och öka verksamhetsmöjligheterna för föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Målet är att främja frivillig verksamhet och skapa mindre reglerade verksamhetsformer.

För att identifiera vilka problem och möjligheter det finns i nuläget samt utveckla nya lösningar samlar vi in information från föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Det sker genom en enkät och en webbdiskussion som är öppen fram till 30.6.

Teman för den webbdiskussion som startar nu är viktiga lagstiftningsalternativ när det gäller föreningsmedlemmars beslutsfattande och tillgång till information, föreningars förvaltning och möjligheterna att identifiera sig (frivilligt) i friare former av verksamhet. Vid diskussionen behandlas temana ingående och konkret, t.ex. genom att man diskuterar konsekvenserna av olika alternativ. Underlaget för diskussionen utgörs av de kommentarer som kommit in under det föregående skedet av enkäten. Med tanke på beredningen av eventuella lagändringar är det värdefullt om du deltar i både enkäten och diskussionen.

Om du gett oss din e-postadress när du svarat på enkäten får du under sommaren och hösten  information om projektets följande skeden. Vi skickar information bland annat om resultaten av enkäten och webbdiskussionen, bedömningar av resultaten samt om projektets följande skeden, i vilka man också ska höra allmänheten.

Delta i arbetet genom att svara på enkäten och föra fram dina åsikter i webbdiskussionen! Vi tackar på förhand för all värdefull information och alla förslag till hur lagstiftningen som gäller föreningar och annan verksamhet i civilsamhället kan utvecklas.

Närmare upplysningar:

Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn  0295 150 558, [email protected]

Webbdiskussion öppen fram till 30.6

Enkät öppen fram till 16.6

Tillbaka till toppen