Hyppää sisältöön
Media

Tuoreet raportit kartoittavat keinoja korruption torjumiseksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 15.8.2019 10.01
Tiedote

Korruption torjumiseksi on julkaistu kaksi raporttia, joiden tarkoituksena on tehostaa korruption ennaltaehkäisyä, tunnistamista ja paljastamista.

Raportit ovat osa vuosille 2016–2020 laadittua harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelmaa. Oikeusministeriö koordinoi ohjelman korruptionvastaista hanketta.

Harmaa talous ja hankinnat -raportti kokoaa keinoja, joilla voidaan ehkäistä korruptiota julkisissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on viime vuosina ollut vähintään 30–35 miljardia euroa vuodessa. Hankintojen osuus maamme bruttokansantuotteesta on noin viidennes, joten niiden taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä.

Keinoiksi korruption ehkäisemiseksi raportti nostaa

  1. hankintaosaamisen vahvistamisen,
  2. kuntien sisäisen valvonnan kehittämisen,
  3. korruption torjunnan ottamisen osaksi sisäistä valvontaa,
  4. julkisen toiminnan yhtiöittämiseen liittyvien riskien tiedostamisen ja avoimuuden lisäämisen,
  5. julkisten hankintojen tarjoustietojen saatavuuden ja analysoinnin kehittämisen,
  6. rikosrekisteriotteiden tarkistamisprosessin tehostamisen sekä
  7. velvoitteidenhoitoselvitysten käyttömahdollisuuksien parantamisen.

Raportin mukaan keskeistä on parantaa harmaan talouden riskien tuntemusta, hankintaosaamista ja julkisen rahankäytön valvontaa ja avoimuutta.

Toinen hankkeen yhteydessä julkaistu raportti kartoittaa rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille konkreettisia ohjeita ja keinoja korruption tunnistamiseksi ja korruptiorikosten paljastamiseksi. Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisemassa raportissa esitetään, että kaikille rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille tulee järjestää koulutusta aiheesta.

Raportin mukaan koulutusta tulee lisätä niille valvontaviranomaisille, joilla on virkatehtäviensä puolesta hyvät edellytykset havainnoida ja tunnistaa korruptioepäilyyn viittaavia ilmiöitä tai tekoja. Myös esitutkinta- ja viranomaisyhteistyötä tulee lisätä. Raportissa tuodaan esille, että korruptioepäilystä ilmoittavan henkilön suoja tulisi olla nykyistä selkeämpi ja että ilmoituskanavia tulee kehittää.

Suomessa korruptio on suurimmaksi osaksi piilorikollisuutta ja vain murto-osa korruptiotapauksista tulee viranomaisten tai kansalaisten tietoon. Oikeusministeriön koordinoima hanke korruption ennaltaehkäisyn, tunnistamisen ja paljastamisen tehostamiseksi on siksi korruption torjunnan kannalta keskeinen askel korruption kitkemisessä.

Lisätietoja:

Oikeusministeriö: kehittämisneuvos Aarne Kinnunen, puh. 0295 150 580, [email protected],
erityisasiantuntija Juuso Oilinki, puh. 0295 150 323, [email protected]
Kilpailu- ja kuluttajavirasto: kartellivalvonnan päällikkö Antti Norkela, puh. 0295 053 345, [email protected]
Valtakunnansyyttäjänvirasto: valtionsyyttäjä Tuire Tamminiemi, puh, 0295 622 302, [email protected]

Opas korruption ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja paljastamisen tehostamiseen, Valtakunnansyyttäjänviraston verkkosivut

Harmaa talous ja hankinnat -raportti  Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla

Sivun alkuun