Hoppa till innehåll
Media

Färska rapporter kartlägger olika sätt att bekämpa korruption

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2019 10.01
Pressmeddelande

För att bekämpa korruption har det publicerats två rapporter som syftar till att effektivisera förebyggande, identifiering och avslöjande av korruption.

Rapporterna är en del av åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020. Justitieministeriet samordnar det projekt mot korruption som ingår i programmet.

Rapporten om grå ekonomi och upphandling sammanfattar olika sätt genom vilka man kan förebygga korruption vid offentlig upphandling. Det sammanlagda värdet av offentlig upphandling har varit minst 30–35 miljarder euro per år under de senaste åren. Upphandlingen utgör cirka en femtedel av vårt lands bruttonationalprodukt och därför har upphandlingen betydande ekonomiska konsekvenser.

Rapporten lyfter fram följande sätt att förebygga korruption:

  1. förbättra kunskaperna om upphandling,
  2. utveckla kommunernas interna kontroll,
  3. integrera bekämpningen av korruption i den interna kontrollen,
  4. vara medveten om riskerna vid bolagisering av den offentliga verksamheten och öka öppenheten,
  5. utveckla tillgången till och analysen av uppgifter om anbud inom offentlig upphandling,
  6. effektivisera processen för att kontrollera straffregisterutdrag samt
  7. förbättra möjligheterna att använda fullgöranderapporter.

Enligt rapporten är det viktigt att förbättra kännedomen om riskerna för grå ekonomi, kunskaperna om upphandling samt övervakningen av och öppenheten i användningen av offentliga medel.

En annan rapport som publicerats i samband med projektet kartlägger konkreta anvisningar och metoder enligt vilka de myndigheter som deltar i straffprocessen kan identifiera korruption och avslöja korruptionsbrott. I rapporten, som har publicerats av Riksåklagarämbetet, föreslås det att man bör ordna utbildning i frågan för alla myndigheter som deltar i straffprocessen.

Enligt rapporten bör mer utbildning ges de tillsynsmyndigheter som med tanke på sina tjänsteuppdrag har goda förutsättningar att upptäcka och identifiera fenomen eller gärningar som tyder på korruption. Förundersöknings- och myndighetssamarbetet bör också ökas. Av rapporten framgår att skyddet för personer som anmäler misstankar om korruption bör vara tydligare än för närvarande och att kanalerna för anmälan bör utvecklas.

I Finland är korruptionen till största delen dold brottslighet och endast en bråkdel av korruptionsfallen kommer till myndigheternas eller allmänhetens kännedom. Det projekt för att effektivisera förebyggande, identifiering och avslöjande av korruption som justitieministeriet samordnar är därför med tanke på bekämpningen av korruptionen ett viktigt steg mot att rensa ut korruptionen.

Ytterligare information:

Justitieministeriet: Aarne Kinnunen, utvecklingsråd, tfn 0295 150 580, [email protected],
Juuso Oilinki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 323, [email protected]
Konkurrens- och konsumentverket: Antti Norkela, chef för kartellövervakning, tfn 0295 053 345, [email protected]
Riksåklagarämbetet: Tuire Tamminiemi, statsåklagare, tfn 0295 622 302, [email protected]

Handbok om förebyggande, identifiering och effektivare avslöjande av korruption (Opas korruption ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja paljastamisen tehostamiseen), på Riksåklagarämbetets webbplats

Grå ekonomi och upphandling (Harmaa talous ja hankinnat), på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats

Tillbaka till toppen