Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa EU-yhteistyön mahdollistamista tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättäviin valvontatoimiin liittyen

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.4.2011 7.00
Tiedote -

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättäviin valvontatoimiin liittyvän yhteistyön mahdollistamista EU:n jäsenvaltioiden välillä. Yhteistyö merkitsisi sitä, että rikoksesta muussa kuin asuinvaltiossaan epäilty henkilö voisi mennä asuinvaltioonsa odottamaan oikeudenkäyntiä, jos hän noudattaa tiettyjä hänelle määrättyjä valvontatoimia. Suomen järjestelmässä vaihtoehtona tutkintavankeudelle on matkustuskielto.

Työryhmän ehdotuksella pantaisiin täytäntöön niin sanottua eurooppalaista valvontamääräystä koskeva puitepäätös.

Rikoksesta epäillyn henkilön asuinvaltion viranomaiset valvoisivat henkilöä hänen odottaessaan oikeudenkäyntiä, joka järjestetään toisessa EU-valtiossa. Menettely edellyttäisi rikoksesta epäillyn suostumusta. Jos epäilty rikkoo hänelle määrättyjä valvontatoimia, asuinvaltio luovuttaisi hänet valvontapäätöksen tehneelle valtiolle.

Ehdotetulla uudistuksella pyritään vähentämään tilanteita, joissa toisen EU-maan kansalainen joutuu esimerkiksi Suomessa tutkintavankeuteen ainoastaan sen vuoksi, että hänellä ei ole täällä asuinpaikkaa. Tavoitteena on lisätä EU:n kansalaisten yhdenvertaisuutta rikosasian tutkintavaiheessa.

Suomessa määrättiin vuonna 2010 tutkintavankeuteen yhteensä 381 toisen EU-valtion kansalaista. Heistä valtaosa oli Romaniasta ja Virosta ja kyse oli pääasiassa huumausaine- ja varkausrikoksista. Suomen kansalaisia on tällä hetkellä ainoastaan 2 tutkintavankeudessa toisessa EU-valtiossa.

Ehdotetulla menettelyllä on mahdollista vähentää ulkomaalaisten tutkintavankien määrää. Työryhmä kuitenkin arvioi, että menettelyä tultaisiin soveltamaan harvoin. Puitepäätöksen tavoitteita voidaan edistää myös rikosoikeudenkäyntiä nopeuttamalla.

Valvontamääräyksen täytäntöönpano on osa EU:n jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. Tällä hetkellä kyseinen yhteistyön muoto ei ole mahdollista EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Sanna Mikkola, puh. 09 1606 7709
sähköposti: [email protected]

Työryhmän mietintö

Sivun alkuun