Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att EU-samarbete möjliggörs i samband med övervakningsåtgärder som utgör ett alternativ till häktning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2011 7.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att samarbete som har samband med övervakningsåtgärder som har bestämts som alternativ till häktning ska möjliggöras mellan EU-medlemsstaterna. Samarbetet skulle i praktiken innebära att en person som är misstänkt för att ha begått ett brott i någon annan stat än i den stat där han eller hon har hemvist ska kunna återsändas till sin hemviststat för att vänta på rättegång. Förutsättningen är att den misstänkte iakttar vissa övervakningsåtgärder som bestämts för honom eller henne. I det finska systemet är alternativet till häktning reseförbud.

Genom arbetsgruppens förslag ska rambeslutet om en europeisk övervakningsorder genomföras.

Myndigheter i den brottsmisstänktes hemviststat ska övervaka den misstänkte under den tid han eller hon väntar på rättegång som ska hållas på en annan medlemsstat. Förfarandet förutsätter att den misstänkte samtycker till det. Om den misstänkte bryter mot de övervakningsåtgärder som bestämts för honom eller henne, ska hemviststaten utlämna den misstänkte till den stat som har beslutat om övervakningen.

Man eftersträvar att genom den föreslagna reformen reducera antalet sådana situationer där en medborgare av en annan EU-medlemsstat hamnar i rannsakningsfängelse i Finland endast därför att han eller hon inte har hemvist här. Syftet är att öka likabehandling av EU-medborgare under förundersökningen i brottmål.

I Finland häktades sammanlagt 381 medborgare av en annan EU-medlemsstat år 2010. Merparten av dem var från Rumänien och Estland och det var huvudsakligen fråga om narkotika- och stöldbrott. För närvarande är endast två finska medborgare häktade i en annan EU-medlemsstat.

Genom det föreslagna förfarandet är det möjligt att minska antalet utländska häktade. Arbetsgruppen tror dock att förfarandet skulle tillämpas bara sällan. Rambeslutets syften kan också främjas genom att snabba upp rättegångar i brottmål.

Verkställigheten av övervakningsorder utgör en del av det rättsliga samarbetet i straffrättsliga ärenden mellan EU:s medlemsstater. För närvarande är den ifrågavarande samarbetsformen inte möjlig mellan EU:s medlemsstater.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sanna Mikkola, tfn 09 1606 7709
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen