Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa eurooppalaisen tutkintamääräyksen kansallista täytäntöönpanoa

Julkaisuajankohta 25.5.2016 15.15
Uutinen

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa, että eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva direktiivi pantaisiin kansallisesti täytäntöön. Direktiivissä on kyse todisteiden hankkimiseen rikosasioissa liittyvästä oikeusapumenettelystä EU:n jäsenvaltioiden välillä. Tarkoituksena on tehostaa ja nopeuttaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Lähtökohtana direktiivissä on, että jäsenvaltion on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti pantava täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa annettu tutkintamääräys. Tutkintamääräys voi koskea erilaisia toimenpiteitä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi.

Työryhmän ehdotuksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden välisen rikosoikeusavun ala ei juurikaan laajenisi nykyisestä, mutta yhteistyö muuttuisi aiempaa velvoittavammaksi. Direktiivi korvaisi nykyisin käytössä olevat päällekkäiset oikeusapuinstrumentit, mikä selkeyttäisi oikeusapujärjestelmää.

Viranomaisten työnjaon osalta nykytila muuttuisi siten, että syyttäjän olisi vahvistettava kaikki Suomesta lähtevät tutkintamääräykset. Nykyisin käytäntönä on, että Suomen oikeusapupyynnöt tekee esitutkintaviranomainen eli poliisi-, rajavartio- tai tulliviranomainen eikä pyyntöjä tarvitse vahvistaa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, puh. 02951 50246, sähköposti: [email protected]

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpano

Sivun alkuun