Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att direktivet om en europeisk utredningsorder genomförs i Finland

Utgivningsdatum 25.5.2016 15.15
Nyhet

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att direktivet om en europeisk utredningsorder genomförs i Finland. Direktivet gäller rättshjälpsförfarandet mellan EU:s medlemsstater vid inhämtning av bevis i brottmål. Avsikten är att effektivisera och försnabba samarbetet mellan medlemsstaterna.

Utgångspunkten i direktivet är att medlemsstaterna på grundval av principen om ömsesidigt erkännande ska verkställa en utredningsorder som utfärdats i en annan medlemsstat. En utredningsorder kan gälla olika åtgärder för att inhämta bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden.

Enligt arbetsgruppens förslag skulle genomförandet av direktivet inte egentligen utvidga området för rättshjälp i straffrättsliga ärenden mellan medlemsstaterna, men samarbetet skulle bli mer förpliktande än förut. Direktivet skulle ersätta de nuvarande överlappande rättshjälpsinstrumenten, vilket skulle göra rättshjälpssystemet tydligare.

Genomförandet av direktivet skulle ändra arbetsfördelningen mellan myndigheterna så att åklagaren ska godkänna alla utredningsorder som utfärdas i Finland. Enligt nuvarande praxis framställs rättshjälpsbegäran av förundersökningsmyndigheterna, det vill säga polisen, gränsbevaknings- eller tullmyndigheten, och begäran behöver inte godkännas.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 02951 50246, e-post: fö[email protected]

Genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder

Tillbaka till toppen