Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa korkeimpien oikeuksien yhteistyön laajentamista

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2020 12.00
Tiedote

Ylimpien tuomioistuinten yhteistyön kehittämismahdollisuuksia selvittänyt työryhmä katsoo, että nykyistä laajempi yhteistyö korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden välillä olisi hyödyllistä. Näin niiden ratkaisukäytäntö samoissa lainsoveltamiskysymyksissä voisi muodostua mahdollisimman yhtenäiseksi.

Korkein oikeus (KKO) käsittelee rikos- ja riita-asioita sekä maaoikeus- ja vakuutusasioita. Korkein hallinto-oikeus (KHO) puolestaan käsittelee valituksia viranomaisten ja hallintotuomioistuinten päätöksistä.

Nykyisen kaksilinjaisen tuomioistuinjärjestelmän on todettu toimivan hyvin. Käytännössä saattaa kuitenkin esiintyä tilanteita, joissa työnjako korkeimpien oikeuksien kesken ei ole täysin selvä. Tällaisia tilanteita on ollut esimerkiksi asioissa, jotka koskevat julkisyhteisöön kohdistuvia vahingonkorvausvaatimuksia.

Työryhmä pitää varteenotettavana yhteistyön vaihtoehtona ylimpien tuomioistuinten yhteistä ratkaisukokoonpanoa joissakin tilanteissa. Näin voitaisiin saada aikaan yhdenmukainen laintulkinta sellaisista oikeuskysymyksistä, jotka ovat merkittäviä kummankin tuomioistuinlinjan työssä. Yhteiskokoonpanossa voitaisiin myös ratkaista, kuuluuko jokin asia yleisen tuomioistuimen vai hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi.

Yhteiskokoonpano edellyttäisi perustuslakiin otettavaa säännöstä ja yksityiskohtaista lain tasoista sääntelyä. Myös kevyemmin toteutettavilla keinoilla, kuten koulutusyhteistyöllä, olisi mahdollista edistää vuoropuhelua tuomioistuinten välillä

Työryhmän ehdotus lähetetään lausuntokierrokselle, jonka jälkeen päätetään asian jatkovalmistelusta.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Piritta Koivukoski-Kouhia, puh. 0295 150 026, [email protected]

Korkeimpien oikeuksien yhteistyön kehittäminen. Työryhmän mietintö.

Sivun alkuun