Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa rahanpesun rangaistavuutta laajennettavaksi

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2019 13.25
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa EU:n rahanpesurikosdirektiivin edellyttämiä täydennyksiä rikoslakiin. Omalla rikoksella saatuun omaisuuteen tai hyötyyn kohdistuvan rahanpesun eli niin sanotun itsepesun rangaistavuuden alaa laajennettaisiin nykyisestä.

Ehdotuksen mukaan uudistus toteutettaisiin määrittelemällä laissa nykyistä laajemmin ne rahanpesuksi katsottavat teot, joiden osalta vastuu itsepesusta ei olisi poissuljettu.

Työryhmä ehdottaa myös, että eräitä vakavampia rikoksia pidettäisiin rahanpesun tai törkeän rahanpesun esirikoksina riippumatta niiden tekovaltion laista. Näihin rikoksiin kuuluisivat järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen sekä eräät vakavammat lahjontaa, ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat rikokset.

EU:n rahanpesurikosdirektiivi on pantava jäsenvaltioissa täytäntöön viimeistään 3.12.2020. Rahanpesua koskevia rangaistussäännöksiä pidetään tarpeellisina erityisesti kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Suomen lainsäädäntö täyttää jo pääosin direktiivin velvoitteet.

Rahanpesulla tarkoitetaan rikollisesta toiminnasta lähtöisin olevan omaisuuden muuntamista tai siirtämistä lailliseen tai näennäisesti lailliseen taloudelliseen toimintaan, jolla omaisuuden todellinen alkuperä peitetään. Rahanpesu edellyttää aina niin sanottua esirikosta, jolla saatuun omaisuuteen tai hyötyyn rahanpesutoimet kohdistuvat. Yleisimpiä rahanpesun esirikoksia ovat varkaus-, petos- ja huumausainerikokset.

Rahanpesurikoksista annettiin Suomessa yhteensä 407 tuomiota vuonna 2017. Työryhmä arvioi, että itsepesun rangaistavuuden laajentaminen ehdotetulla tavalla voi lisätä tuomittujen rahanpesurikosten määrää noin 100-200:lla vuodessa.

Mietintöön sisältyy Valtakunnansyyttäjänviraston edustajan eriävä mielipide, jonka mukaan työryhmän ehdotus ei riittävästi laajenna itsepesun rangaistavuutta.

Työryhmän tehtävänä oli arvioida EU:n rahanpesurikosdirektiivin edellyttämät lainmuutokset. Mietinnössä on otettu huomioon myös OECD:n alaisen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän Financial Action Task Force:n (FATF) Suomen maa-arviointia koskeva raportti, joka julkaistiin tänään.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Ville Hinkkanen, puh. 0295 150 165, sähköposti: [email protected]

Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano

Suomi tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa  

Sivun alkuun