Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä: Korruptioepäilystä voitava ilmoittaa nimettömänä tai luottamuksellisesti

Oikeusministeriö
17.6.2016 10.41
Tiedote
Oikeusministeriön asettaman työryhmän mielestä havainnot kaikentyyppisestä korruptiivisesta toiminnasta pitäisi pystyä ilmoittamaan nimettömänä tai ainakin luottamuksellisesti työpaikan sisällä tai ulkopuoliselle taholle. Korruptiohavainnoista ilmoittamiseen työryhmä perustaisi myös yleisen sähköisen kanavan.

Korruptioepäilyistä ilmoittavilla henkilöillä on tärkeä rooli korruption torjunnassa ja ennaltaehkäisyssä, työryhmä painottaa. Mahdollistamalla ilmoitusten tekeminen ja suojaamalla ilmoittajia lisätään korruptiivisesti toimineiden henkilöiden kiinnijäämisriskiä ja ennaltaehkäistään korruptiota.

Työryhmän arvion mukaan kaikentyyppisestä korruptiokäsitteen piiriin kuuluvasta toiminnasta ei tällä hetkellä ole olemassa selkeitä ilmoituskanavia. Nimettömään tai luottamukselliseen ilmoittamiseen ei myöskään ole riittävästi panostettu.

Työryhmän mielestä korruptiivisesta toiminnasta tulisi ensisijaisesti ilmoittaa työpaikan sisällä. Jos työnantaja tarjoaa mahdollisuuden sisäiseen ilmoittamiseen, työpaikan sisällä tulisi olla ilmoitusten vastaanottamiseen, käsittelyyn ja tutkintaan sekä ilmoittajien suojeluun tarvittavaa osaaminen. Tilanteissa, joissa sisäisiä ilmoitusmekanismeja ei ole, korruptiivisesta toiminnasta ilmoittavalla työntekijällä tulisi kuitenkin olla nykyistä parempi mahdollisuus kääntyä ulkopuolisen tahon puoleen.

Työryhmän työn taustalla ovat Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet kuten Euroopan neuvoston korruptiota koskeva siviilioikeudellinen yleissopimus, YK:n korruption vastainen yleissopimus ja OECD:n lahjonnan vastainen yleissopimus.

Korruptiohavainnoista ilmoittamiseen oma sähköinen kanava

Ilmoitusten tekemisen helpottamiseksi tulisi työryhmän mielestä perustaa erillinen sähköinen kanava, jonka kautta kaikentyyppisestä korruptiivisesta toiminnasta voisi ilmoittaa nimettömänä tai ainakin luottamuksellisesti.

Lisäksi tarvittaisiin ohjeistusta lisäämään tuntemusta nimettömästä ja luottamuksellisesta ilmoittamisesta, ilmoitusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja tutkinnasta sekä ilmoittajien suojelusta.

Ilmoittajien suojelu tärkeää

Työryhmä korostaa nimettömän tai luottamuksellisen ilmoittamisen tärkeyttä. Työryhmän mielestä vastatoimilta (kuten irtisanomiselta, etenemis- tai ylenemis-mahdollisuuksien menettämiseltä, syrjinnältä tms.) usein vältytään, jos ilmoituksen voi tehdä nimettömänä tai luottamuksellisesti.

Työryhmä ehdottaakin, että työnantajat ja muut korruptioon liittyviä ilmoituksia vastaanottavat tahot mahdollistaisivat nimettömän tai ainakin luottamuksellisen ilmoittamisen. Työryhmä suosittaa myös, että nämä laatisivat omat ilmoittajien suojelua koskevat ohjeensa sekä kehittäisivät suojelukäytäntöjään.

Ehdotetulle valtakunnalliselle korruption vastaiselle verkkosivustolle tulisi työryhmän mielestä lisätä tietoa mm. oikeudesta suojeluun, suojelua antavista tahoista sekä suojelun muodoista. Näitä teemoja tulisi myös ottaa esille kaikissa ilmoittamista ja ilmoittajien suojelua koskevissa koulutuksissa ja ohjeistuksissa.

Lisätietoja:
työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 050 396 0199, ja työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Catharina Groop, oikeusministeriö, puh. 02951 50207

Jari Lindström
Sivun alkuun