Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä saattaisi myös yritykset vastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta

oikeusministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2015 14.45
Tiedote

Oikeusministeriön työryhmä on selvittänyt lahjusrikoksia koskevien säännösten eräitä muutostarpeita. Työryhmä ehdottaa, että myös yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta. Näissä rikoksissa on työryhmän mielestä kyse vakavista ja usein suunnitelmallisista teoista, joissa pelkkä henkilöön kohdistuva rangaistusvastuu ei välttämättä aina kohdistu oikeudenmukaisesti.

Nykyisin törkeästä kirjanpitorikoksesta voidaan tuomita vain luonnollinen henkilö, kuten kirjanpitovelvollinen, kirjanpidosta toimeksiannon perusteella vastaava tai yrityksessä määräysvaltaa käyttävä henkilö. Mikäli yritys tai yhteisö joutuisi rikosvastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta, rangaistuksena olisi yhteisösakko. Suuruudeltaan se on 850 - 850 000 euroa.

Ehdotetun lainmuutoksen taustalla on yksi OECD:n lahjonnan vastaisen työryhmän suosituksista korruption torjunnan tehostamiseksi. Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO on puolestaan suositellut, että Suomi kriminalisoisi vaikutusvallan väärinkäytön. Myös eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksen vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi hyväksyessään Euroopan neuvoston lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan.

Työryhmä on mietinnössään arvioinut laajalti vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia koskevia lainsäädäntövaihtoehtoja. Ottaen huomioon muun muassa rikoslainsäädännöltä edellytettävän sääntelyn tarkkarajaisuuden vaatimuksen, sananvapautta ja osallistumista koskevat oikeudet sekä rangaistavaksi säätämisessä noudatettavat yleiset kriminalisointiperiaatteet, työryhmä ei kuitenkaan päätynyt ehdottamaan vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevan rangaistussäännöksen säätämistä. Työryhmä oli mietinnössään yksimielinen.

- Työryhmä on nyt oman mietintönsä tehnyt, ja mietintö lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Sen jälkeen, ensi vaalikaudella on vielä syytä miettiä esimerkiksi kysymystä vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnista. Se on monella tapaa monimutkainen kysymys, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Lisätiedot:
työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos, Jussi Matikkala, puh. 02951 50486
työryhmän sihteeri, lainsäädäntösihteeri Leena Mäkipää, puh. 02951 50281
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

 
Sivun alkuun